Fluch oan:

Wat u moet weten

  • De besturen die genoemd staan in de beleidsregel ‘subsidiering activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen’ kunnen een aanvraag indienen voor 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.
  • Indien het voor de beoordeling van de aanvraag van belang is, kunnen we u vragen om aanvullende gegevens te overleggen.

Wet- en regelgeving

  • Beleidsregel subsidiering activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2022
  • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.