Fluch oan:

Wa meitsje gebrûk fan jo persoansgegevens?

Alle oerheidsorganisaasjes. Bygelyks de Belestingtsjinst en it UWV. Ek as jo in ‘geheimhâlding persoansgegevens’ yntsjinne hawwe by de gemeente. De gemeente jout noait jo persoansgegevens oan kommersjele bedriuwen of partikulieren.

Ferhúzje jo nei in oare gemeente?

Jo hoege neat te dwaan. De geheimhâlding persoansgegevens jildt ek yn de nije gemeente.