Snel naar:

Een vergunning of kennisgeving voor een evenement buiten

Regels voor een kennisgeving

Een kennisgeving is nodig als het evenement:

 • Is op werkdagen tussen 07.00 – 23.00 uur.
 • Is op zaterdag, zondag of dag voor een officiële feestdag tussen 07.00 – 24.00 uur.
 • Maximaal 1 dag duurt, inclusief op- en afbouw.
 • Alleen wegen afsluit die niet gebruikt worden voor doorgaand (rijdend) verkeer. Dit zijn bijvoorbeeld doodlopende straten, hofjes, parkeerterreinen, etc..
 • Genoeg ruimte vrij laat voor hulpdiensten.
 • Zorgt dat afzettingen voldoen aan de RAW bepalingen.
 • Niet verbonden is aan een groter evenement en/of maakt er geen onderdeel van uit.
 • Maximaal 300 bezoekers en/of deelnemers heeft.
 • Is geen wedstrijd waarbij mensen en/of dieren gewond kunnen raken.
 • Plaatst geen obstakels op de weg.
 • Verkoopt geen alcohol.
 • Heeft geen inzet van gemeentelijke diensten en/of hulpdiensten nodig.
 • Is niet op dezelfde dag en locatie als een evenement dat op de Evenementenkalender staat. Of in de buurt van een evenement dat op de Evenementenkalender staat.

Is dit het geval? Dan kan een kennisgeving worden ingediend.

Regels voor een evenementenvergunning

Valt het evenement buiten de regels van een kennisgeving? Dan is een evenementenvergunning nodig.

Een evenementenvergunning is sowieso nodig, als:

 • Er wordt overnacht.
 • Het een optocht is met gemotoriseerd verkeer. Bijvoorbeeld met auto’s, trekkers, motoren, brommers.
 • Het een vechtsportevenement is.

Een vergunning of kennisgeving voor een evenement binnen

Regels voor een kennisgeving (melding binnen-activiteit)

Een kennisgeving is nodig als het evenement:

 • In een gebouw is waar evenementen niet zijn toegestaan.
 • Er binnen 24 uur tussen 50 en 300 bezoekers komen.

Is dit het geval? Dan kan een melding binnen-activiteit worden ingediend.

Regels voor een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning is nodig als:

 • Het evenement in een gebouw is waar evenementen zijn toegestaan. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling in een schouwburg. En er komen tegelijk 2000 bezoekers/deelnemers.
 • Het evenement is in een gebouw waar evenementen niet zijn toegestaan. En er komen meer dan 300 bezoekers/deelnemers.

Voor sommige gebouwen is een melding brandveilig gebruik (gebruiksmelding) nodig

Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. De melding brandveilig gebruik moet ook worden ingediend als er wordt overnacht in een gebouw dat daar normaal niet voor wordt gebruikt.

Regels voor het indienen van een vergunning of kennisgeving

Minimaal 4 weken voor het evenement een kennisgeving indienen

Een volledige aanvraag is:

 • Het aanvraagformulier.
 • Een situatietekening.
 • De begin- en eindtijd van de op- en afbouw.

Minimaal 16 weken voor het evenement een evenementenvergunning indienen

Een volledige aanvraag is:

Extra aanvragen nodig

Wordt er alcohol verkocht?

Dan is er een ontheffing artikel 35 Alcoholwet nodig. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “Tijdelijke ontheffing alcohol schenken”.

Is het evenement op een locatie waar evenementen niet zijn toegestaan?

Dan kan er een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig zijn. Kijk op de website ruimtelijke plannen voor het bestemmingsplan.

Is het evenement in de buitenlucht?

Dan kan er een ontheffing of vergunning nodig zijn van de Wet natuurbescherming. Deze vraagt u aan bij de Provincie Friesland. U kunt hiervoor de provincie mailen via wnb@fryslan.frl.

Is het evenement op (een) provinciale weg(en)?

U heeft dan een ontheffing van wegenverordeningen nodig. Deze vraagt u aan bij de Provincie Friesland.

Is het evenement op provinciaal vaarwater?

U heeft dan een ontheffing van de vaarwegenverordening nodig. Deze vraagt u aan bij de Provincie Friesland. U kunt hiervoor de provincie mailen via provincie@fryslan.frl. Zet in het onderwerp dat het gaat om een ontheffing provinciaal vaarwater.

Parkeert u buiten het evenemententerrein?

Dan heeft u een parkeerontheffing nodig. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “Parkeren voor bedrijven”. Hou er rekening mee dat de binnenstad van Leeuwarden vanaf 20 september 2021 autoluw is. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “Autoluwe binnenstad”.

Eisen constructies bij evenementen

Het informatieblad laat zien welke constructieve eisen worden gesteld aan tribunes, podiums, tenten.

Eisen constructies bij evenementen (PDF, 3.51 MB)

Wordt er bij een kennisgeving een tribune, podium en/of tent(en) geplaatst?

Dan is er een melding BGBOP nodig. Bij een aanvraag evenementenvergunning wordt deze automatisch aangevraagd.

Formulieren voor aanvraag / kennisgeving

Wilt u een aanvraag of melding doen namens een stichting, vereniging of iemand anders? Log in met uw eigen DigiD. In het formulier kunt u kiezen om namens iets of iemand anders een aanvraag of melding te doen.

Vrijwilligersverzekering

Voor vrijwilligersorganisaties is het belangrijk om goed verzekerd te zijn.

De gemeente Leeuwarden heeft via Centraal beheer Achmea de VNG vrijwilligersverzekering afgesloten. Het verzekeringspakket, die een ruime dekking biedt aan vrijwilligers, heeft een secundaire werking. Dit houdt in dat wanneer er schade is, deze eerst op een al bestaande verzekering geclaimd moet worden.

Meer informatie over evenementen

Meer informatie vindt u op pagina Evenementen. Bijvoorbeeld over:

 • Locatieprofielen.
 • Evenementenkalender.
 • Het inzetten van verkeersregelaars.

 

 

Kosten aanvraag evenementenvergunning

Vanwege de coronapandemie worden er ook in 2022 geen kosten in rekening gebracht voor een aanvraag evenementenvergunning en gebruik van gemeentegrond.

Ook de aanvullende aanvragen worden niet in rekening gebracht. Bijvoorbeeld Ontheffing artikel 35 Alcoholwet en Omgevingsvergunning strijdig gebruik.

Evenementen vrijgesteld van kosten voor een aanvraag

Het gaat om straat- wijk- of dorpsfeesten die:

 • worden georganiseerd door een wijkvereniging, wijkpanel, dorpsvereniging. Of in het geval van een straatfeest door een particulier die namens de bewoners de aanvraag indient.
 • geen inzet van gemeentelijke diensten of hulpdiensten nodig hebben.
 • per dag minder dan 1000 bezoekers/deelnemers verwachten
 • maximaal 4 dagen duren

Evenementen die worden georganiseerd om activiteiten aan kinderen aan te bieden in de schoolvakanties betalen geen leges. Dat geldt ook voor huldigingen met een bovenlokaal karakter en alle herdenkingen.

Wet- en regelgeving

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
 • Beleidsregel evenementen in de open lucht
 • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
 • Beleidsregel geluid 2018 Evenementen in de open lucht
 • Afwegingskader voor de verzoeken tot plaatsing op de Evenementenkalender
 • Legesverordening Leeuwarden
 • Verordening precariobelasting Leeuwarden
 • Wet natuurbescherming
 • Locatieprofiel De Groene Ster

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl. Ga naar Beleid en Regelgeving en klik op “Wettenbak lokaal.”