Inhoudsopgave:

Een buitenevenement: vergunning of kennisgeving?

Regels voor een kennisgeving

U geeft een kennisgeving door, als uw evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het evenement is op werkdagen tussen 7:00 en 23:00 uur.
 • Het evenement is op zaterdag, zondag of op een officiële feestdag tussen 7:00 en 24:00 uur.
 • Het evenement duurt maximaal 1 dag. Dit is inclusief opbouw en afbouw.
 • U sluit geen wegen af die voor doorgaand (rijdend) verkeer zijn bedoeld. Het evenement is bijvoorbeeld in een doodlopende straat, een hofje of op een parkeerterrein.
 • U laat genoeg ruimte vrij voor hulpdiensten.
 • Afzettingen voldoen aan de standaard RAW-Bepalingen 2015. Informatie hierover vindt u op website van het CROW.
 • Uw evenement hoort niet bij een groter evenement.
 • Er komen maximaal 300 bezoekers.
 • Er is geen wedstrijd waarbij mensen en/of dieren gewond kunnen raken.
 • U zet geen obstakels op de weg.
 • U verkoopt geen alcohol.
 • U heeft geen gemeentelijke diensten of hulpdiensten nodig.
 • Uw evenement is niet op dezelfde dag en locatie als een evenement dat op de Evenementenkalender staat. Of vlakbij een evenement dat op de Evenementenkalender staat. 

Regels voor een evenementenvergunning

Voldoet uw evenement niet aan de eisen voor een kennisgeving? Dan hebt u een evenementenvergunning nodig.

 

In deze situaties hebt u sowieso een evenementenvergunning nodig:

 • De deelnemers of organisatoren overnachten bij het evenement.
 • U organiseert een optocht met gemotoriseerd verkeer, bijvoorbeeld auto’s, trekkers, motoren of brommers.
 • U organiseert een vechtsportevenement.

Vergunning voor Natura 2000-activiteit

Misschien heeft u een vergunning nodig van de Omgevingswet als u dichtbij of in een Natura 2000-gebied zit. Meer informatie vindt u op de pagina Evenementen en bescherming van de natuur.

Een binnenevenement: vergunning of kennisgeving?

Regels voor een kennisgeving

U geeft een kennisgeving door, als uw evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het evenement is in een gebouw waar evenementen niet zijn toegestaan.
 • Er komen binnen 24 uur tussen de 50 en 300 bezoekers. 

Regels voor een evenementenvergunning

Voldoet uw evenement niet aan de eisen voor een kennisgeving? Dan hebt u een evenementenvergunning nodig.

 

In deze situaties heeft u sowieso een evenementenvergunning nodig:

 • Het evenement is in een gebouw waar evenementen zijn toegestaan. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling of schouwburg. En er komen 2000 bezoekers tegelijk.
 • Het evenement is in een gebouw waar evenementen niet zijn toegestaan. En er komen meer dan 300 bezoekers/deelnemers.

Evenementenloket

Heeft u vragen over uw vergunningaanvraag of begeleiding bij uw aanvraag nodig? Neem contact op met het evenementenloket via vergunningen@leeuwarden.nl.

Melding brandveilig gebouw

Soms moet u een ‘Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsenmelding’ doorgeven. Bijvoorbeeld als u

 • Een gebouw gebruikt waar meer dan 50 mensen tegelijk kunnen zijn.
 • overnacht in een gebouw waar gewoonlijk niemand overnacht.

Geef dan digitaal een Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen door.

Vrijwilligersverzekering

Voor vrijwilligersorganisaties is het belangrijk dat de vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarmee voorkomt u gedoe als een vrijwilliger schade veroorzaakt.

 

De gemeente Leeuwarden heeft via Centraal beheer Achmea de VNG-vrijwilligersverzekering afgesloten. Het pakket heeft een ruime dekking voor vrijwilligers en een zogeheten secundaire werking. Dit betekent dat als er schade is, de vrijwilliger eerst moet kijken of een al bestaande verzekering is die kan vergoeden.

Handige (voorbeeld)documenten voor bij uw aanvraag

Extra ontheffing of vergunning nodig?

In de volgende situaties hebt u een extra ontheffing vergunning nodig:

U verkoopt alcohol

Dan hebt u een ontheffing nodig van artikel 35 van de Alcoholwet. Meer informatie hierover vindt u op pagina Tijdelijke ontheffing alcohol schenken.

Een evenement op een plaats waar dit niet is toegestaan

Dan heeft u misschien een vergunning nodig voor een Omgevingsplan activiteit. Op de website Regels op de kaart kunt u het omgevingsplan bekijken. Op de website Omgevingsloket kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Evenement op een provinciale weg

Dan hebt u een ontheffing van wegenverordeningen nodig. Deze ontheffing vraagt u aan via de website van de Provinsje Fryslân 

Evenement op provinciaal vaarwater

Dan hebt u een ontheffing van de vaarwegenverordening nodig. Deze ontheffing vraagt u aan via de website van de Provinsje Fryslân 

Bezoekers parkeren buiten het evenemententerrein

Dan hebt u een parkeerontheffing nodig. Meer informatie vindt u op pagina Parkeren voor bedrijven. Houd er rekening mee dat de binnenstad van Leeuwarden autoluw is.

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van het soort evenement. We berekenen de kosten volgens Tarieventabel Algemene Legesverordening.

Vergunningaanvragen waar u niet voor hoeft te betalen

 • Voor straatfeesten, wijkfeesten of dorpsfeesten, hoeft u niet te betalen. Wel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De wijkvereniging, het wijkpanel of de dorpsvereniging organiseert het feest.
  • De vergunning voor een straatfeest is aangevraagd door een bewoners. Maar wel namens de andere bewoners van die straat.
  • Bij het feest zijn geen gemeentelijke diensten of hulpdiensten nodig.
  • De organisatie verwacht per dag minder dan 1000 bezoekers.
  • Het feest duurt maximaal 4 dagen.
 • Voor een organiseren van kinderactiviteiten in een schoolvakantie, hoeft u niet te betalen.
 • Voor huldigingen van mensen die ook buiten hun eigen woonplaats veel betekenen en alle herdenkingen, hoeft u niet te betalen.

Precario

Als er niet aan de voorwaarden voldaan kan worden, dan moet er precariobelasting betaald worden voor het gebruik maken van gemeentegrond.

Meer informatie over evenementen

Meer informatie vindt u op pagina Evenementen. Bijvoorbeeld over:

 • Locatieprofielen.
 • Evenementenkalender.
 • Het inzetten van verkeersregelaars.
 • Toegankelijkheid van evenementen.
 • Overlast door evenementen.

Wet- en regelgeving

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
 • Beleidsregel evenementen in de open lucht
 • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
 • Beleidsregel geluid Evenementen in de open lucht 2022
 • Afwegingskader voor de verzoeken tot plaatsing op de Evenementenkalender
 • Legesverordening Leeuwarden
 • Verordening precariobelasting Leeuwarden
 • Omgevingswet
 • Single Use Plastic wetgeving EU

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden vindt u via Overheid.nl.