Inhoudsopgave:

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het gaat om een evenement, of een eenmalig bijzonder moment.
 • Het evenement is maximaal 12 dagen achter elkaar.
 • Het evenement is niet alleen bedoeld voor minderjarigen.
 • Het schenken van de zwak-alcoholhoudende dranken gebeurt onder leiding iemand die:
  • minimaal 21 jaar is;
  • geen slecht levensgedrag heeft (gevangenisstraf of geldboete);
  • niet onder curatele staat
  • staat ingeschreven in het online Register Sociale Hygiëne.

Kosten

€ 87,13

Wet- en regelgeving

 • Alcoholwet
 • Horecabeleid LeeuwardenDe wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u vinden op Overheid.nl.