Inhoudsopgave:

Wat is er veranderd?

De regels zorgen ervoor dat er op tijd overleg is tussen organisatoren van evenementen en de Provincie Fryslân. Hierdoor krijgt de Provincie voldoende tijd om mee te denken. En, wanneer nodig, toestemming te verlenen voor een evenement dichtbij of in een Natura 2000-gebied.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

Vanaf 1 juli 2023. Organisatoren van grote evenementen krijgen op deze manier voldoende tijd om de aanvraag in te dienen.

Evenementen met veel impact op de natuur

De evenementenaanvraag moet 6 maanden voor het evenement bij de Provincie Fryslân binnen zijn.

Het gaat om evenementen die:

  • meer dan 2000 bezoekers per dag trekken;
  • gebruikmaken van versterkt geluid en kunstlicht;
  • meerdere dagen;
  • doorgaan in de avond (na 18:00 uur) en;
  • in of dichtbij een Natura 2000-gebied georganiseerd worden.

In de meeste gevallen is voor het evenement duidelijk dat er geen schade ontstaat aan beschermde natuur. Bij twijfel neem contact op met de Provincie Fryslân.

Overige evenementen

Valt uw evenement niet onder bovenstaande opsomming? Misschien heeft u toch toestemming nodig van de Provincie Fryslân. Neem contact op met de Provincie Fryslân voor advies. Houd rekening met een aanvraagperiode van 13 weken.

Vergunning Gebiedsbescherming aanvragen

Hoe u de vergunning aanvraagt kunt u zien op de website van de Provincie Fryslân. Ook vindt u hier meer informatie en tips. Om rekening te houden met de natuur.