Snel naar:

Hoe precariobelasting betalen?

U kunt de aanslag voor de precariobelasting op verschillende manieren betalen:

  • U kunt een betalingsregeling aanvragen.
  • U maakt het bedrag van de aanslag zelf naar ons over. Deze gegevens hebt u nodig:
    • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343.
    • Ten name van: Gemeente Leeuwarden.
    • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer.

Betaalt u vanuit het buitenland?

Noteer het BIC nummer: BNGHNL2G. Houd er rekening mee dat het langer kan duren voor het bedrag bij ons is.

Niet eens met de aanslag precariobelasting

U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de precariobelasting.

Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaarschrift indienen.

Kosten

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft besloten om in 2022 geen precariobelasting te heffen voor evenementen en terrassen. Hiermee willen we ondernemers in coronatijd ondersteunen.

U krijgt daarom in 2022 geen aanslag precariobelasting voor evenementen en terrassen.

Wet- en regelgeving

  • Gemeentewet
  • Verordening precariobelasting Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.