Inhoudsopgave:

Terras

Als ondernemer betaalt u precariobelasting voor het hebben van een terras op gemeentegrond.
In 2021 en 2022 hoefde dat niet vanwege de coronamaatregelen. Er zijn nu geen coronamaatregelen meer.

Ligplaats vaartuig

U betaalt precariobelasting voor het innemen van een ligplaats in gemeentewater.

Overige onderwerpen

Heeft u een aanslag ontvangen in combinatie met leges? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning voor een container voor bouwafval en sloopafval, of het houden van evenementen. Meer informatie vindt u op de pagina van dat onderwerp op deze website.

Hoe precariobelasting betalen?

U kunt de aanslag voor de precariobelasting op 3 verschillende manieren betalen:

 • U machtigt de gemeente met een automatische incasso. Dit geldt alleen voor precariobelasting terras en ligplaats. Voor overige precariobelasting is een automatische incasso niet mogelijk.
 • U kunt een betalingsregeling aanvragen.
 • U maakt het bedrag van de aanslag zelf naar ons over. Deze gegevens hebt u nodig:
  • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343.
  • Ten name van: Gemeente Leeuwarden.
  • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer.

Betaalt u vanuit het buitenland?

Noteer het BIC nummer: BNGHNL2G. Houd er rekening mee dat het langer kan duren voor het bedrag bij ons is.

Kosten

Wilt u weten wat u precies aan precariobelasting betaalt? Zoek het onderwerp dan op via pagina Vergunningen.

Niet eens met de aanslag precariobelasting

Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Gemeentewet

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Verordening precariobelasting Leeuwarden