Inhoudsopgave:

Hoe precariobelasting betalen?

U kunt de aanslag voor de precariobelasting op verschillende manieren betalen:

 • U kunt een betalingsregeling aanvragen.
 • U maakt het bedrag van de aanslag zelf naar ons over. Deze gegevens hebt u nodig:
  • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343.
  • Ten name van: Gemeente Leeuwarden.
  • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer.

Betaalt u vanuit het buitenland?

Noteer het BIC nummer: BNGHNL2G. Houd er rekening mee dat het langer kan duren voor het bedrag bij ons is.

Niet eens met de aanslag precariobelasting

Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken.

Kosten

Leges voor een aanvraag evenementenvergunning

Artikel 3.20.3.1

 • A-evenement: € 317,00
 • B-evenement: € 1.369,85
 • C-evenement: € 2.448,18

Deze kosten zijn inclusief een geluidsontheffing.

Leges als een aanvraag wordt ingetrokken

 • Vergunning is verleend: het volledige legesbedrag, zoals hierboven aangegeven, wordt in rekening
  gebracht.
 • Nog géén vergunning verleend: 50% van het legesbedrag, zoals hierboven aangegeven, wordt in rekening
  gebracht.

Leges worden niet in rekening gebracht:

Bij straat-, wijk- of dorpsfeesten als die hieraan voldoen:

 • Het evenement wordt georganiseerd door:
  • een wijkvereniging
  • wijkpanel
  • dorpsvereniging
  • of in het geval van een straatfeest door een particulier die namens de bewoners de aanvraag indient;
 • Er is geen inzet van gemeentelijke diensten of hulpdiensten nodig.
 • Het evenement voldoet aan de criteria van een kennisgeving
 • Het evenement is vergunningplichtig + minder dan 1000 bezoekers aanwezig per dag + het duurt maximaal
  4 dagen
 • Het evenement wordt georganiseerd om activiteiten aan kinderen in de schoolvakanties aan te bieden
 • Vergunningen en ontheffingen van huldigingen met een bovenlokaal karakter en alle herdenkingen.

Leges voor een aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

 • Artikel 3.17.10 € 87,13

Leges voor een aanvraag omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Artikel 5.6.1.2
  Bouwactiviteit met kleine buitenplanse afwijking € 551,28
 • Artikel 5.6.2.2
  Geen bouwactiviteit met kleine buitenplanse afwijking € 870,82

Wet- en regelgeving

 • Gemeentewet
 • Verordening precariobelasting Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.