Inhoudsopgave:

Wie betaalt welk gedeelte?

De OZB bestaat uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel.

 • Als u eigenaar en gebruiker bent van een niet-woning, betaalt u beide delen.
 • Als u alleen gebruiker of alleen eigenaar bent, betaalt u alleen uw eigen deel.
 • Voor een woning betaalt alleen de eigenaar OZB.

Wat gebeurt er bij verkoop of verhuizing?

Voor een niet-woning geldt

Verlaat u als gebruiker binnen het belastingjaar de niet-woning? Dan betaalt u toch voor het hele jaar OZB aan de gemeente.

Voor een woning geldt

Was u op 1 januari eigenaar van de woning? Dan betaalt u het hele eigenarendeel van de OZB. De notaris verrekent het gedeelte voor de periode dat u geen eigenaar meer was. De hoogte van dat bedrag hangt af van het moment van verkoop.

Voor notarissen: zakelijke lasten opvragen

Ga naar de website WOZ-waardeloket. U heeft dan direct antwoord. Dit gaat sneller dan een aanvraag via de gemeente Leeuwarden.

Hoe OZB betalen?

U kunt OZB op verschillende manieren betalen:

 • U machtigt de gemeente met een automatische incasso.
 • U vraagt een betalingsregeling aan.
 • U maakt het bedrag van de aanslag zelf naar ons over. Deze gegevens hebt u nodig:
  • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343.
  • Ten name van: Gemeente Leeuwarden.
  • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer.

Betaalt u vanuit het buitenland?

Noteer het BIC nummer: BNGHNL2G. Houd er rekening mee dat het langer kan duren voor het bedrag bij ons is.

Niet eens met de OZB

Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie.

Kosten

Hoeveel OZB u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw object. De OZB is namelijk een percentage van de WOZ-waarde.

Onroerende-zaakbelastingen eigenaar

 • Als % van de WOZ-waarde woning 0,11048%.
 • Als % van de WOZ-waarde niet-woning 0,49046%.

Onroerende-zaakbelastingen gebruiker

 • Als % van de WOZ-waarde niet-woning 0,39236%.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Wet waardering onroerende zaken
 • Gemeentewet

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Verordening Onroerendezaakbelastingen Leeuwarden

Meer informatie over de Wet WOZ kunt u vinden op de website van de Waarderingskamer.