Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

QR-code op aanslag

Deze code kunt u met uw mobiele telefoon scannen. Hierna kunt u ons machtigen voor een automatische incasso.

Geen QR-code op aanslag

Dan heeft u al een automatische incasso.

Schriftelijk een automatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken

Download het volgende formulier en vul in:

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Andere heffingen op de aanslag

Andere heffingen moet u betalen binnen de termijn die op de aanslag staat. Wilt u deze ook in termijnen betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Hoe werkt een automatische incasso (machtiging)?

 • Het bedrag wordt op ongeveer de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven.
 • U betaalt het 1e bedrag in de maand ná de datum die op de aanslag staat.
 • De machtiging die u afgeeft geldt ook voor de komende jaren.
 • Bij uw overlijden blijft de machtiging geldig. Uw erfgenamen kunnen zelf de machtiging intrekken of aanpassen.
 • Als u uit elkaar gaat, blijft de machtiging geldig. Kijk dus goed voor welk rekeningnummer de machtiging geldt.
 • Per persoon gebruikt u één rekeningnummer. Krijgt u op uw naam zowel een privéaanslag als een zakelijke aanslag? Beide bedragen worden van dat ene rekeningnummer afgeschreven.
 • Lukt het ons niet geld van uw rekening af te schrijven (dit heet storneren) Dan krijgt u een brief van ons. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg geld op uw rekening staat. We verdelen het bedrag dat u had moeten betalen over de komende afschrijvingen. Uw maandbedrag gaat omhoog.
 • Lukt het ons een 2e keer niet een maandbedrag af te schrijven? Dan verrekenen we dat 2e bedrag op dezelfde manier. Uw maandbedrag gaat voor de laatste maanden nog verder omhoog.
 • Lukt het ons een 3e keer niet een maandbedrag af te schrijven? Dan schrijven we dat kalenderjaar geen geld meer van uw rekening af. U krijgt een brief van ons. Het bedrag dat u nog moet betalen, moet u zelf overmaken. Voor het volgende kalenderjaar geldt weer de automatische incasso.
 • Soms stopt de automatische incasso definitief. Dit gebeurt als:
  • uw rekeningnummer is geblokkeerd voor automatische incasso’s;
  • u het bedrag zelf terugboekt.

U krijgt een brief van ons. U moet het openstaande bedrag zelf betalen. In het volgende jaar begint de incasso niet opnieuw en automatisch.

Twee afschrijvingen door de gemeente Leeuwarden

U heeft dit jaar twee aanslagen ontvangen. Een aanslag voor de gemeentelijke heffingen en een aanslag voor de afvalstoffenheffing (variabele deel). De automatische incasso geldt voor beide aanslagen. Daarom worden er twee bedragen van uw rekening afgeschreven.

Niet eens met het afgeschreven bedrag

Laat het bedrag binnen 56 dagen terugboeken door uw eigen bank. Neem hiervoor contact op met uw bank.