Inhoudsopgave:

Wat zijn de regels

Een woning verhuren die te koop staat

 • De vergunning is 5 jaar geldig.
 • U kunt de vergunning niet verlengen.
 • U mag niet meer dan 2 woningen of woonruimtes tegelijk verhuren.

Een woonruimte verhuren in een leeg gebouw

 • U mag een leeg gebouw maximaal 10 jaar als woonruimte verhuren. Bijvoorbeeld een ruimte in een kantoor of school.
 • U krijgt eerst een vergunning voor 2 jaar. Deze kunt u maximaal 8 keer met 1 jaar verlengen.

Eisen voor de huurovereenkomst

 • U mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt. De gemeente bepaalt de maximale huurprijs via het puntensysteem voor huurwoningen.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning verloopt.
 • Het huurcontract staat op papier. In het contract staat duidelijk dat het gaat om tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet. Ook staat in het contract dat de verhuurder een vergunning heeft en tot wanneer deze vergunning geldt.

Voldoet de huurovereenkomst niet aan deze eisen?

Als verhuurder loopt u het risico dat de verhuur als normale verhuur wordt gezien. In dat geval gelden dus de regels voor normale verhuur.

Kosten

 • 1e aanvraag € 167,68.
 • Verlenging € 125,74.