Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanmelden?

Dan kunt u dit op 2 manieren aan ons doorgeven.

Wat moet er in de e-mail of brief staan?

Voor het houden van een betoging, demonstratie of manifestatie hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Deze vindt u in het document “Format voor betoging, demonstratie of manifestatie“.

Waarom op tijd melden?

Wij overleggen met u en eventuele hulpdiensten hoe we de demonstratie zo goed en rustig mogelijk kunnen laten verlopen.

Kosten

Gratis.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

  • Grondwet
  • Wet openbare manifestaties

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Noodverordening