Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het volgende formulier en vul in:

Aanvraag Schone Buurtpas

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Spelregels om een Schone Buurtpas aan te vragen

  • De pas is persoonsgebonden. Dat betekent dat alleen u de pas mag gebruiken.
  • Met de pas mag u het zwerfafval in een ondergrondse container gooien.
  • U kunt alle ondergrondse containers voor restafval in de gemeente Leeuwarden gebruiken. Ruimt u zwerfafval op in een gebied waar geen ondergrondse containers in de buurt zijn? Stuur dan een e-mail naar schoon@leeuwarden.nl. Noem uw naan en adres. Samen kijken we naar een andere oplossing.
  • U krijgt alleen een pas als u regelmatig zwerfafval opruimt. Dit moet minimaal 2 keer per maand zijn.
  • Om te zorgen dat iedereen de pas alleen voor zwerfafval gebruikt, kan de gemeente met een steekproef het gebruik controleren.
  • Gebruikt u de pas langer dan een half jaar niet meer? Dan blokkeren we de pas.
  • Wij kunnen de pas terugvragen, als het project wordt stopgezet.
  • Uw (persoons)gegevens zullen door ons niet gedeeld worden met andere organisaties of personen. Ze worden alleen gebruikt voor onze administratie van uitgegeven Schone Buurtpassen.

Gratis materiaal lenen om zwerfval op te ruimen

Om zwerfafval op te ruimen kunt u gratis grijpers, rondzakhouders, afvalzakken en handschoenen lenen bij de gemeente Leeuwarden.

De voorraad is klein. Daarom kunt u per actie maximaal 10 grijpers lenen.

Wilt u materiaal lenen?

Stuur een e-mail naar schoon@leeuwarden.nl. Leg uit wat u nodig heeft en waar en wanneer u gaat schoonmaken.

Gouden Grijper

U ziet ze misschien steeds vaker op straat: zwerfafvalrapers. Met een vuilniszak en grijper maken honderden inwoners onze gemeente schoner en dus mooier.

Zij zijn belangrijk voor de gemeente, omdat wij het niet allemaal zelf op kunnen ruimen.

Zwerfafvalrapers in het zonnetje zetten

Ieder jaar organiseren wij de Gouden Grijper. Als er meer informatie bekend is, leest u dat op deze pagina.