Inhoudsopgave:

Wat doet een container adoptant?

  • U zorgt dat het netjes is rond de ondergrondse container. Bijvoorbeeld door klein zwerfvuil op te ruimen en de grond aan te vegen.
  • Vuilniszakken die bij de ondergrondse container staan, gooit u in de container met de ‘Schone buurtpas’.
  • Staat er afval naast de container dat er niet in past? Meld dit via de Omrin afvalapp of het contactformulier op de website van Omrin. Zij halen het dan op.

Het adopteren van een container doet u vrijwillig

  • U bepaalt zelf hoe vaak u de omgeving rond de ondergrondse container controleert. Alle kleine beetjes helpen.
  • U krijgt van ons schoonmaakmateriaal. Bijvoorbeeld een bezem, handschoenen, veger en blik en een grijper.

Vragen?

Stuur een e-mail naar afvalcoach@omrin.nl.