Inhoudsopgave:

Locaties inzamelpunten

 • Eind van de Pasteurweg (achter de school) Leeuwarden
 • IKC Wynwizer, Pikemar 11 Leeuwarden
 • IKC De Pionier, Molkenkelder 4e Techum
 • Sinne, Valkstraat 34 Leeuwarden
 • Sinne, Idzerdastins 57 Leeuwarden
 • Sinne, Brederostraat 20 Leeuwarden
 • Sinne, Plataanstraat 2 Leeuwarden
 • IKC Sint Thomas, Bachstraat 61 Leeuwarden
 • IKC Sint Teresa, Westergeasterdyk 58 Goutum
 • IKC Wiarda, Buorren 13 Goutum
 • IKC Prins Maurits, Brandemeer 1, Leeuwarden
 • IKC Sint Paulus, Cornelistrooststraat 31, Leeuwarden
 • IKC Willem Alexander, Zevenblad 14, Leeuwarden
 • Milieustraat Grou, Oedsmawei 9 Grou
 • Milieustraat Stiens, Seerob 23 Stiens
 • Kinderopvang Oan de Boarn, Industriewei 23, Jirnsum
 • Kinderopvang Weidum, Skildyk 13 Weidum/plaatsingsadres bij Patyna aan Bornialeane bij bestaand afvalparkje
 • Kinderopvang Wergea, P. Wijbengastrjitte 12, Wergea
 • KDV It Roekeltsje, Schoolstraat 2, Warten
 • Kinderopvang Bernewrâld, Haadstrjitte 29, Reduzum
 • Dorpshuis de Twirre, Tjissema 8 Wytgaard

Luierinzamelpunten bij Sinne

Alleen geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur tijdens openingstijden.

Omrin Afvalapp

Alle inzamelpunten voor luiers kunt u ook vinden in de Omrin Afvalapp.

Mogen luiers in grijze container?

Ja, dat mag. Veel mensen denken dat het noodzakelijk is om vieze luiers te scheiden in een speciale luiercontainer. Dat is niet nodig. Omrin heeft een afvalscheidingsinstallatie die luiers achteraf uit het restafval haalt.

Wasbare luiers

Wilt u minder restafval? Gebruik dan wasbare luiers. Zo voorkomt u dat u een luier na 1 keer dragen weg moet gooien. Meer informatie over wasbare luiers vindt u op website Milieu Centraal.