Inhoudsopgave:

Atelier Stadsbouwmeester, wat is dat?

De stadsbouwmeester is geen persoon. Het Atelier Stadsbouwmeester is de plek waar we de komende tijd kennis uitwisselen, meedenken en elkaar inspireren. We maken kansen en mogelijkheden zichtbaar en bespreken deze met elkaar. We organiseren regelmatig activiteiten, zoals excursies, debatten en we nodigen inspirerende sprekers uit.

Atelier Agenda 2023-2026

De komende 3 jaar grijpen we aan om door middel van ontwerpend onderzoek toekomstscenario’s uit te denken over hoe we slim met onze ruimte in de gemeente Leeuwarden om kunnen gaan. Op wat voor soort stad, dorp of landschap zetten we in en wat is daarvoor nodig? En wat moeten we vooral zo laten, wat moeten we beschermen?

9 ateliers, 9 thema’s

We werken volgens de Atelier Agenda. Deze agenda bestaat uit 9 ateliers en 9 thema’s. Per atelier belichten we één thema. De 9 thema’s zijn de thema’s die tijdens de opening van het Atelier Stadsbouwmeester zijn gepresenteerd, aangescherpt door de inbreng van de bezoekers en een groep professionals die met ons meedenkt over het atelier.

We koersen op 3 ateliers per jaar: 1 in het voorjaar, 1 in de zomer en 1 in het najaar. En bij elk atelier benoemen we een ‘ateliermeester’, een specialist uit de vakwereld die voor dat betreffende atelier als gastcurator fungeert.

Uiteraard organiseren we af en toe ook ‘losse’ activiteiten, wanneer de actualiteit daar om vraagt.

Bekijk de Atelier Agenda 2023-2026 met de missie, thema’s en de grove planning voor de komende drie jaar.

 

Atelier 2

Wethouder Hein de Haan opent woensdag 10 juli het nieuwe onderkomen van Atelier Stadsbouwmeester in het nieuwe onderkomen Obe met de expositie De Compacte Stad in 2050. De Compacte Stad in 2050 is het onderwerp van het tweede atelier van Atelier Stadsbouwmeester met GEAR als ateliermeester. De architecten van GEAR presenteren tijdens de opening een nieuw groeimodel voor Leeuwarden. Na de presentatie bespreekt het Atelier Stadsbouwmeester met 2 stadsexperts Joren van Dijk en Remco Deelstra of dit groeimodel gaat werken. Hierna sluiten we af met een hapje en een drankje en kunt u de expositie van GEAR bewonderen.

 

In de avond van 18.00 uur tot 20.00 uur is er een lezing van Attiek door omgevingspsycholoog Joren van Dijk over zijn kijk op de toekomst van de compacte stad. Meer informatie vindt u op de website van Attiek.

 

Uitnodiging Atelier Stadsbouwmeester

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

Open huis op 23 en 24 Juni 2023

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni was er een Open Huis in de Stadsschouwburg de Harmonie. U kon komen kijken en meedenken over de toekomst van de stad Leeuwarden, de omliggende dorpen en het landschap.  Tijdens dit Open Huis had de stedenbouwkundig supervisor van de gemeente, Loes Oudenaarde, een interactief toekomstperspectief gemaakt met beelden van de mogelijke toekomst van de gemeente Leeuwarden. In samenwerking met het Ministerie van Maak! waren er ook 10 maquettes te zien van verschillende ontwerpbureaus die ideeën presenteerden hoe je in de drie noordelijke provincies 10 x 10.000 woningen kunt bouwen op een toekomstbestendige manier.

Tentoonstelling tot en met vrijdag 14 juli 2023

De maquettes van het Ministerie van Maak en het interactieve toekomstperspectief van stedenbouwkundig supervisor Loes Oudenaarde waren tot en met vrijdag 14 juli 2023 te bekijken tijdens de tentoonstelling van Atelier Stadsbouwmeester in Stadsschouwburg De harmonie. Iedereen kon deze tentoonstelling gratis bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12:00 en 17:00 uur.

Mobiliteitscafé dinsdag 27 juni 2023

Gemeente Leeuwarden organiseerde tijdens het Atelier Stadsbouwmeester een Mobiliteitscafé over de toekomst van verkeer en vervoer in de gemeente. De gemeente maakt dit jaar namelijk een nieuw beleidskader mobiliteit. In dit plan staat hoe we de komende jaren om willen gaan met verkeer en vervoer in onze gemeente en wat daar allemaal bij komt kijken. Meer weten? Ga naar de pagina mobiliteit.

Atelier op donderdag 14 december 2023

Op 14 december 2023 was het eerste Atelier Stadsbouwmeester. Op de agenda stond het eerste thema, ‘Binnenstad als verlengde huiskamer’. We zoomden in op een boeiend vergroenings-concept en het eigentijdse karakter van de binnenstad, met verrassende structuren en opbouw in vergelijking met andere steden in Nederland.

Atelier 1 De binnenstad als verlengde huiskamer

In het eerste atelier onderzochten we ‘De historische binnenstad’. Daar waar in de binnenstad vroeger vooral gewerkt en gewinkeld werd, komen er steeds meer mensen wonen. We richten ons in dit atelier op hoe de binnenstad in 2050 als een verlengde huiskamer werkt. Hoe ontmoet je elkaar en zijn daar mogelijkheden voor? En hoe zorgen we voor een gezonde omgeving, voor mens én dier?

Samenvatting, presentaties en onderzoeken

Alles wat er in dit atelier is onderzocht, ontworpen en besproken hebben we samengevat en vertaald in de ‘Binnenstad als verlengde huiskamer, geleerde lessen van Atelier #1. Ook zijn de presentaties en onderzoeken toegevoegd.

  1. Binnenstad als verlengde huiskamer (Geleerde lessen Atelier #1).
  2. Binnenstad vergeleken met andere binnensteden (Nathan Kooistra).
  3. Binnenstad Leeuwarden werkboek (Minke van Asperen)
  4. Wat als de stad van mij is? (Fardau Nijboer).
  5. Groenvisie Binnenstad Leeuwarden (Maike van Stiphout).
  6. Groene huiskamers in de binnenstad (NHL Stenden).
  7. Ontmoeten in de publieke ruimte (Gerben Helleman).

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van Atelier Stadsbouwmeester? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar: stadsbouwmeester@leeuwarden.nl.