Inhoudsopgave:

Wat u moet weten

De collectieve zorgverzekering AV Frieso Compleet bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Heeft u al een basisverzekering van De Friesland? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de collectieve zorgverzekering AV Frieso Compleet.

 

Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Overstappen kan dan pas aan het eind van het kalenderjaar. Stap dan voor 1 januari van het volgende jaar over naar de collectieve zorgverzekering AV Frieso Compleet. Per 1 januari neemt u dan deel aan de AV Frieso Compleet.

Premie en eigen risico

  • Uw premie voor de basisverzekering is € 138,95 per maand.
  • Uw premie voor de aanvullende verzekering (AV Frieso Compleet) is € 26,55 per maand.
  • De totale premie bedraagt dan € 165,50 per persoon per maand.
  • Het eigen risico is € 385,00.

Heb ik recht op de verzekering?

De verzekering is voor alle inwoners van Leeuwarden met een laag inkomen en een laag vermogen. Om in aanmerking te komen voor de AV Frieso compleet kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen en uw vermogen.

 

Als u een premie-achterstand heeft of als wanbetaler bent aangemeld bij het CAK dan kunt u niet deelnemen aan de AV Frieso Compleet.

 

In onderstaande tabel kunt u zien of u in aanmerking komt voor de verzekering:

125% (netto excl. vt) Alleenstaande Gehuwden
Leeftijd maand maand
18 – 20 jaar thuiswonend € 350,55 € 701,10
18 – 20 jaar uitwonend € 1.401,40 € 1.991,45
21 tot AOW-leeftijd € 1.419,84 € 2.028,35
AOW-leeftijd € 1.580,17 € 2.146,05
Verblijf in inrichting € 453,36 € 761,85
Vermogen Bedrag
Alleenstaande € 7.605,00
Alleenstaande (ouder) en gehuwd/ samenwonend € 15.210,00

Vergoedingen AV-Frieso Compleet

Op de website van De Friesland staat informatie over de vergoedingen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelden voor de AV Frieso Compleet doet u via de website Gezondverzekerd. U heeft hiervoor DigiD nodig.

 

Heeft u hulp nodig met het digitaal aanmelden? Dan kunt u langskomen bij het Buurtservicepunt bij u in de buurt.

Controleer zelf waar u recht op hebt

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via de VoorzieningenWijzer.