Inhoudsopgave:

Waar aanvragen?

Bij de gemeente Leeuwarden als u hier woont, of als uw laatste woonplaats in Nederland in de gemeente Leeuwarden was.

Bent u nooit in Nederland ingeschreven geweest?

Vraag de verklaring aan bij het Nederlandse Consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.

Hoe aanvragen?

Aan de balie op het gemeentehuis

Als alle documenten compleet zijn, krijgt u de verklaring direct mee. U betaalt contant of met de pin aan de balie. Wilt u zeker weten of de documenten juist en compleet zijn? Stuur een e-mail naar burgerzaken@leeuwarden.nl. De originele documenten neemt u mee naar het gemeentehuis.

Per post

Kunt of wilt u u de verklaring niet aan de balie op het gemeentehuis aanvragen? Vraag het dan aan per post:

  • Stuur eerst een e-mail naar burgerzaken@leeuwarden.nl. Stuur de documenten mee die nodig zijn voor een aanvraag. Wij controleren of de documenten juist en compleet zijn.
  • Stuur daarna de documenten op via de post. Wij adviseren u dit met aangetekende post te doen.
  • U krijgt een rekening via de post.

Wat heeft u nodig?

U heeft dezelfde documenten nodig als voor een huwelijk in Nederland:

Welk document?

Waar of wanneer nodig?

Extra uitleg

Een geldig legitimatiebewijs. Altijd. Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte. Als u eerder getrouwd bent geweest, of partnerschap heeft gehad, en de akte nog niet is geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). De echtscheidingsakte, of akte van ontbinding, vraagt u aan in de gemeente waar u bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden.
Een recent afschrift van uw geboorteakte en van uw partner. Altijd. Dit afschrift vraagt u aan in de plaats waar u bent geboren.
Verklaring van woonplaats/nationaliteit/burgerlijke staat. Als u of uw partner in het buitenland woont. Deze verklaring vraag u aan in de gemeente waar u nu woont.
Legalisatie. Soms moet een document gelegaliseerd zijn. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Vertaling. Als een akte niet in het Nederlands, Duits, Frans of Engels is. Als stukken van beëindiging van het huwelijk/partnerschap niet in het Nederlands, Duits of Engels zijn. Vertaling door een vertaler in de Nederlandse taal die in Nederland is beëdigd.

Hoe lang geldig?

Maximaal 6 maanden vanaf de datum dat u de verklaring krijgt.

Kosten

€ 29,-.