Snel naar:

Wat u moet weten

Deze regeling richt zich op het bevorderen van de belangstelling voor beeldende kunst en vormgeving in de gemeente Leeuwarden door de ontwikkeling in, de presentatie van en de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst en vormgeving te stimuleren. De activiteiten leiden tot actieve cultuurparticipatie van de inwoners en bezoekers van Leeuwarden. De activiteiten dragen direct en concreet bij aan de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in Leeuwarden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving.

Hoe het werkt

De volgende periodes worden gehanteerd:

 • Periode 1: 1 januari t/m 30 april.
 • Periode 2: 1 mei t/m 31 augustus.
 • Periode 3: 1 september t/m 31 december.

Aanvragen voor subsidie worden bij het college ingediend:

 • Voor activiteiten in periode 1: uiterlijk op 1 oktober
  voorafgaand aan periode 1.
 • Voor activiteiten in periode 2: uiterlijk op 1 februari
  voorafgaand aan periode 2.
 • Voor activiteiten in periode 3: uiterlijk op 1 juni
  voorafgaand aan periode 3.

Bij het indienen van de subsidieaanvraag worden de volgende gegevens overlegd:

 • Een activiteitenplan waaruit blijkt:
  – Het aangevraagde subsidiebedrag.
  – De omschrijving, aanleiding, doelstelling en motivering van de activiteit;
  – Het beoogd publieksbereik.
  – Publiciteitsplan.
  – Afbeeldingen, cv’s en informatie van de kunstenaars.
 • Een sluitende en naar het oordeel van het college voldoende gespecificeerde en toegelichte begroting van inkomsten en uitgaven.

Hoe aanvragen

Vul het volgende formulier in en lever in of stuur op naar de Gemeente Leeuwarden

Aanvraagformulier subsidie culturele activiteiten

Wet- en regelgeving

 • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2
 • Regeling subsidie Beeldende Kunst en Vormgeving

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.