Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download dan het aanvraagformulier Subsidie Amateurkunst en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw activiteit moet bezocht kunnen worden door inwoners van de gemeente Leeuwarden.
  • Als uw amateurclub meedoet aan een concours of wedstrijd, moet dit meehelpen aan de promotie en verdere ontwikkeling van uw club.
  • U kunt 1 of meer aanvragen per jaar doen. Per jaar geldt een maximaal subsidie bedrag van € 2.200,-.
  • De subsidie kan maximaal 50% van de kosten bedragen, die gemaakt worden voor de organisatie van de activiteit.

Welke bijlagen toevoegen bij uw aanvraag?

  • Een activiteitenplan. Beschrijf de aanleiding, doelstelling en motivering van het evenement.
  • In het activiteitenplan staat ook genoemd welk publiek er op het evenement afkomt en op welke manier u reclame maakt voor het evenement.
  • De begroting.

Wanneer moeten uw aanvraag en bijlagen bij ons binnen zijn?

De aanvraag en de bijlagen moeten op zijn laatst 8 weken voor het begin van het evenement door ons zijn ontvangen.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

  • Regeling subsidie amateurkunst Leeuwarden 2023.
  • Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018.