Inhoudsopgave:

Plan voor het Amelandskwartier

Het Amelandskwartier heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Met een brede groep eigenaren, ondernemers en bewoners hebben wij plannen voor dit gebied gemaakt:

  • Een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu.
  • Een prettig leef- en belevingsgebied.
  • Meer aandacht voor culturele kwaliteit en recreatieve mogelijkheden.
  • Aantrekkelijker routering met aandacht voor sociale- en verkeersveiligheid.
  • Klimaatadaptatie.

Ontwikkelkader Amelandskwartier

Verschillende ideeën moeten voor de kwaliteitsimpuls gaan zorgen. Initiatiefnemers worden uitgedaagd om verder te kijken dan het eigen verdienmodel.

Door een aantal thema’s moeten initiatiefnemers een bijdrage leveren aan het Amelandskwartier. De thema’s zijn:

  • Leeuwarden Hoofdstad.
  • Gezonde stad.
  • Wonen voor binnenstadsliefhebbers.
  • Energiek & duurzaam.

 

De gemeente maakt afspraken met elke initiatiefnemer over welke bijdrage zij met hun initiatief gaan leveren.

Het Ontwikkelkader Amelandskwartier vormt de basis voor de afspraken die de gemeente met initiatiefnemers maakt.

Aanmelden initiatief

Heeft u een idee binnen dit gebied? Stuur een e-mail naar amelandskwartier@leeuwarden.nl.

 

In het Ontwikkelkader is voor ieder deelgebied een aantal handvatten opgenomen. Door toetspunten kunt u een eerste scan doen of uw initiatief bij de ambities voor het Amelandskwartier past.

Vragenlijst Bonifatiusplein

In de gesprekken met eigenaren, ondernemers en bewoners uit de buurt werd gesproken over minder ruimte voor parkeren en meer ruimte voor groen. Er zijn drie mogelijkheden gemaakt met elk een eigen soort invulling voor een groener Bonifatiusplein. Daarover gaat deze vragenlijst.

 

Fijn dat u de vragenlijst in wilt vullen! Wij horen heel graag wat uw wensen zijn.