Inhoudsopgave:

Een aantrekkelijke en gezonde binnenstad

  • We zetten in op een aantrekkelijke en gezonde binnenstad. Met goede voorzieningen en een mix van functies.
  • We houden de historisch-ruimtelijke kwaliteit omdat dit belangrijk is voor een aantrekkelijke binnenstad.
  • We ontwikkelen de binnenstad als een prettig gebied met ruimte voor cultuur, evenementen en festivals. Een plek voor ontmoetingen, zakelijk als privé, waar nieuwe ideeën kunnen ontstaan.
  • We vergroenen de stad door het toevoegen van bomen.
  • Ook gaan we aan de slag met het klimaatadaptief maken van de binnenstad.
  • Binnensteden zorgen voor banen en zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van de stad. Daarom moedigen we ondernemerschap aan. We hebben hierbij oog voor een goede verdeling van functies tussen retail en horeca.

De basis is gelegd in de Agenda binnenstad 2021-2028. De aankomende periode gaan we deze plannen verder uitwerken in een uitvoeringsprogramma.

Welke ambities zijn er?

In de agenda zijn verschillende ambities en maatregelen omschreven tot 2028. Het gaat om verschillende thema’s die de binnenstad maken tot wat ze is. Of wat er nog kan verbeteren. In het kort gaat het in Agenda binnenstad om de volgende ambitieniveaus:

Ambitieniveau A

Versnellen bestaand beleid.

Ambitieniveau B

Versnelling en extra inzet op bestaand beleid.

Ambitieniveau C

Bijzondere en onderscheidende projecten op bepalende thema’s als water, groen en kunst en cultuur.

Ambitieniveau D

Sterke en vitale binnenstad.

We gaan aan de slag

De gemeente is al bezig is met het uitwerken en uitvoeren van maatregelen voor de binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een autoluwe binnenstad, bijzondere kunstprojecten en maatregelen voor een beter klimaat en een bereikbare stad. Dat past voor het grootste deel bij ambitieniveau A uit de agenda. Het college wil graag samen met de gemeenteraad proberen om ambitieniveau C uit te kunnen werken. Namelijk het streven naar een écht onderscheidende binnenstad.