Inhoudsopgave:

Belangrijk om te weten

Waar en wanneer

  • De aangifte vindt plaats in Leeuwarden als de persoon hier is overleden.
  • Aangifte van overlijden moet binnen 6 dagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de begrafenisondernemer dit.
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen 6 dagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, hebt u een ‘verlof tot begraven of cremeren’ nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Leeuwarden in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn. Is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Bijzondere registratie van overlijden

In geval van een levenloos geboren kindje kan een akte van overlijden worden opgemaakt.

Wat neemt u mee naar de afspraak?

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een doktersverklaring van het overlijden.
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter.

Digitale aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers

Uitvaartondernemers kunnen digitaal hun aangifte overlijden doorgeven.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis.