Inhoudsopgave:

Waar vraagt u straks een vergunning aan?

Bij de gemeente. Zij zorgen ervoor dat uw aanvraag in 1 keer aan alle regels wordt getoetst. Dat betekent dat de gemeente veel samenwerkt met andere overheden. Bijvoorbeeld Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zij hebben hun eigen regels.

Zelf nakijken of u een vergunning nodig heeft?

Dat kan bij het Omgevingsloket. Op deze website staan de landelijke en provinciale regels en de regels van de waterschappen. Het is eenvoudig te zien, welke regels op welke locaties gelden. Bijvoorbeeld regels voor:

 • geluid en bodemkwaliteit
 • bouwhoogte
 • veiligheidseisen

Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet?

 • Binnen de regels is er meer ruimte voor ideeën en initiatieven. Bijvoorbeeld samen met uw buren energie opwekken, uw garage ombouwen tot een bedrijfsruimte, van een leeg stuk land een speelveld maken, een molen ombouwen tot café of kanoverhuur.
  Bij elk idee of initiatief moet gelet worden op wat het beste is voor andere personen. Bijvoorbeeld inwoners en ondernemers in de omgeving.
 • Er is meer ruimte voor maatwerk.
 • De gemeente mag vaker zelf advies geven over hoe een initiatief uitgevoerd kan worden.
 • De periode van uw vergunningaanvraag wordt korter. Voor de meeste vergunningen is dit 8 weken. En niet meer 26 weken.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat:

 • wat de ruimtelijke en fysieke ontwikkeling van onze gemeente de eerste jaren is
 • welke ambitie wij hebben voor onze stad, dorpen en buitengebied
 • hoe de leefomgeving van de gemeente Leeuwarden wordt ingericht
 • hoe we er voor zorgen dat alle ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd

Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op pagina Omgevingsvisie.

Omgevingsplan

In een Omgevingsplan staat wat er in uw omgeving wel en niet mag. Dat staat nu nog in bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsregels. In een Omgevingsplan vindt u de meeste regels over de fysieke leefomgeving.

 

Meer informatie over een Omgevingsplan vindt u op pagina Omgevingsplan.

Meedenken over uw omgeving?

Bent u een inwoner, ondernemer, dorpsraad, wijkraad, maatschappelijke organisatie, of bent u op een andere manier betrokken bij uw omgeving? Denk mee over de invoering van de Omgevingswet. Door actief over plannen mee te praten, of door andere oplossing en ideeën in te brengen. Dat noemen we participatie.

Aanmelden om mee te denken?

Stuur een e-mail naar omgevingswet@leeuwarden.nl.

Meer uitleg over participatie bij de Omgevingswet?

Meer uitleg vindt u in een filmpje.

Vragen of meer informatie?

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op pagina Omgevingswet.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar omgevingswet@leeuwarden.nl.