Inhoudsopgave:

Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet?

  • Uw aanvraag wordt in 1 keer aan alle regels getoetst. We werken veel samen met andere overheden. Bijvoorbeeld Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zij hebben hun eigen regels.
  • Binnen de regels is er meer ruimte voor ideeën en initiatieven. Bijvoorbeeld samen met uw buren energie opwekken, uw garage ombouwen tot een bedrijfsruimte, van een leeg stuk land een speelveld maken, een molen ombouwen tot café of kanoverhuur. Natuurlijk moet dat geen hinder geven voor de omgeving. Soms zijn er ook andere beperkingen waar je rekening mee moet houden, zoals de Natuurwet of regels voor monumenten.
    Bij elk idee of initiatief moet gelet worden op wat het beste is voor andere personen. Bijvoorbeeld inwoners en ondernemers in de omgeving.
  • Er is meer ruimte voor maatwerk.
  • De periode van uw vergunningaanvraag wordt korter. Voor de meeste vergunningen is dit 8 weken. En niet meer maximaal 26 weken, zoals nu het geval is.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat hoe wij als gemeente onze ruimte willen inrichten. Meer informatie vindt u op pagina Omgevingsvisie.

Omgevingsplan

In het Omgevingsplan staat wat er in uw omgeving wel en niet mag. Meer informatie vindt u op pagina Het omgevingsplan.

Vragen of meer informatie?

Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.