Inhoudsopgave:

Vergroenen, verbinden, verwaarden

Deze 3 woorden geven aan wat we willen met onze Omgevingsvisie. En hoe we onze gemeente de komende tientallen jaren willen ontwikkelen.

Vergroenen

We willen onze leefomgeving gebruiken zonder schadelijke uitstoot en met zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. We passen ons aan aan het veranderende klimaat. Hiermee willen wij de gevolgen van de klimaatopwarming helpen opvangen. En bijdragen aan een gezonde en schone leefomgeving. Waar meer biodiversiteit is.

Verbinden

Dit staat voor de huizen, wegen, spoorlijnen en kabels in onze gemeente. Ook wel de fysieke infrastructuur genoemd. Deze infrastructuur zorgt ervoor dat we elkaar kunnen ontmoeten en ons met elkaar verbinden.

Verwaarden

We willen van waarde zijn voor de inwoners van onze gemeente. Die waarde bereiken we niet per se in de vorm van economische groei, maar meer als ‘brede welvaart’. We vinden bijvoorbeeld welzijn belangrijker dan welvaart. Mensen belangrijker dan goederen. En kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.

Wat is er tot nu toe gedaan?

December 2021

De Gemeenteraad stelt op 22 december de Omgevingsvisie vast. Ook door rekening te houden met ingediende zienswijzen is de Omgevingsvisie gewijzigd vastgesteld.

September en oktober 2021

De ontwerp Omgevingsvisie ligt van 9 september tot en met 20 oktober 6 weken ter inzage. Er worden 16 zienswijzen ingediend.

Augustus 2021

Burgemeester en wethouders stellen op 31 augustus de ontwerp Omgevingsvisie vast.

November 2020 tot augustus 2021

Inwoners, ondernemers en belanghebbenden hebben een uitnodiging ontvangen. Om mee te denken bij het schrijven van de Omgevingsvisie. Ook is gevraagd wat er beter kan.

April 2020

Positionpaper Omgevingsvisie is vastgesteld. De gemeenteraad is verteld wat er uit de dialoogsessies met inwoners en ondernemers is gekomen. Er is goed gekeken of de onderwerpen, die de gemeenteraad zelf belangrijk vindt, straks in de Omgevingsvisie besproken worden. De conclusie is dat er een goed vertrekpunt ligt om de volgende stap te zetten. Samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden.

Oktober en november 2019

Er zijn 3 dialoogsessies georganiseerd. Samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden is de gemeente in gesprek gegaan over de Omgevingsvisie. Er is gesproken over de volgende 3 thema’s:

  1. Leeuwarden is in 2028 het hart van een bijzondere blauwgroene regio. Waar denken we aan?
  2. Leeuwarden is in 2028 een sterke economische gemeente in Noord-Nederland en Europa.
  3. Het is goed leven in de gemeente in 2028.

 

In een filmpje ziet u een samenvatting. Of u leest de samenvatting per dialoogsessie in de volgende documenten:

Oktober 2019

De aftrap van ‘Positionpaper Omgevingsvisie’. Als voorbereiding op het uitwerken van de Omgevingsvisie heeft onze gemeente eerst nagedacht over mogelijke onderwerpen, ambities en ontwikkelingen. Deze zijn samengevat in 3 thema’s en uitgewerkt in de notitie ‘Leeuwarden in 2028 – De aftrap voor een Leeuwarder Omgevingsvisie’: Positionpaper Omgevingsvisie Leeuwarden

Voordat de Omgevingsvisie wordt gemaakt, vragen we onze inwoners, ondernemers en belanghebbenden via dialoogsessies wat zij van deze thema’s vinden. Welke onderwerpen zijn belangrijk?

Meedenken over uw omgeving?

Bent u een inwoner, ondernemer, dorpsraad, wijkraad, maatschappelijke organisatie, of bent u op een andere manier betrokken bij uw omgeving? Denk mee over de invoering van de Omgevingswet. Door actief over plannen mee te praten, of door andere oplossing en ideeën in te brengen. Dat noemen we participatie.

Aanmelden om mee te denken?

Stuur een e-mail naar omgevingswet@leeuwarden.nl.

Meer uitleg over participatie bij de Omgevingswet?

Meer uitleg vindt u in een filmpje.

Vragen of meer informatie?

Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.