Lion

Omgevingswet

De omgevingswet wijzigt veel regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Regels uit verschillende wetten zijn samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Lees hieronder meer over de omgevingswet en de Pilot Omgevingsplan-Leeuwarden Buitengebied Zuid .