Lion het stadhuis in de lente

Leeuwarden als Global Goals Gemeente

Leeuwarden is sinds 25 september 2019 Global Goals Gemeente. De Global Goals, of Sustainable Development Goals, zijn 17 door de Verenigde Naties vastgestelde doelen. De doelen zijn er op gericht om er samen voor te zorgen dat onze wereld gezonder, rechtvaardiger en duurzamer wordt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit de wereld helpen van honger en armoede, maar ook om het zorgen voor gendergelijkheid of het zorgen voor schone zeeën en oceanen. 

Wat doet Leeuwarden zoal?

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het krijgen van de Global Goals. Gemeentelijke afspraken hebben vaak directe gevolgen, bijvoorbeeld als het gaat om het tegen gaan van armoede of het invoeren van schone vormen van energie.

  • Het collegeprogramma van de gemeente Leeuwarden is gebaseerd op de Global Goals. Hierin belooft Leeuwarden zich bijvoorbeeld in te zetten voor inclusief onderwijs, de vermindering van sociale en economische ongelijkheid en de bescherming van ecosystemen. Ook andere beleidsstukken worden, waar mogelijk, gebaseerd op de Global Goals.
  • We zoeken de samenwerking met maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het meest duidelijk gebeurt dat op de verschillende campussen.
  • We zijn de enige Nederlandse gemeente die deelneemt aan UN Global Compact. Dit is een internationaal verband van steden die zich inzet voor het behalen van de Global Goals.
  • Studenten van de RUG/Campus Fryslân onderzoeken hoe serieus wij werk maken van de Global Goals.

​Vlaggendag

Op de Vlaggendag bedankt de gemeente hen, die op eigen initiatief een bijdrage leveren en zet hen in het zonnetje. Daarom worden op deze dag de ‘Global Goals-helden’ benoemd. Dit zijn de mensen, initiatieven of organisaties die dagelijks, belangeloos, de wereld een stukje duurzamer maken en daarmee het bereiken van de Global Goals dichterbij brengen. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het behalen van de Global Goals. Gemeentelijke afspraken hebben vaak direct impact, bijvoorbeeld als het gaat om het bestrijden van armoede of het invoeren van schone vormen van energie.

De gemeente erkent elk jaar een aantal Leeuwarders die zich op een bepaalde manier inzetten voor een duurzamere en betere wereld als lokale held. Als gemeente werken we niet alleen aan het behalen van de Global Goals. Er zijn ook heel veel mensen, initiatieven en ondernemingen die uit zichzelf al een bijdrage leveren aan die wereldwijde doelstellingen. De gemeente erkent elk jaar een aantal Leeuwarders die zich op een bepaalde manier inzetten voor een duurzamere en betere wereld als lokale held.

De helden van 2022

De helden van 2021

De helden van 2020

De helden van 2019