Inhoudsopgave:

Wat doen wij nu al

 • Het collegeprogramma van de gemeente Leeuwarden gaat uit van de Global Goals. Bijvoorbeeld door te beloven dat wij ons inzetten voor:
  • inclusief onderwijs
  • vermindering van sociale en economische ongelijkheid
  • bescherming van ecosystemen
 • Andere beleidsstukken gaan zoveel als mogelijk uit van de Global Goals.
 • We werken samen met maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en het bedrijven. Dit is al goed te zien op verschillende campussen.
 • We zijn de enige Nederlandse gemeente die deelneemt aan UN Global Compact Network.
 • Studenten van de RUG/Campus Fryslân onderzoeken hoe serieus wij bezig zijn met de Global Goals.

Vlaggendag en De helden van

Op de Vlaggendag bedanken wij inwoners en organisaties die, uit eigen beweging, meehelpen aan waarmaken van de Global Goals. Zij zetten zich iedere dag in, zonder eigen voordeel, om de wereld beter en duurzamer te maken.

Op de Vlaggendag zetten wij ze in het zonnetje. Ze worden tot ‘Global Goals-held’ benoemd.

De helden van 2022

De helden van 2021

De helden van 2020

De helden van 2019