Lion het stadhuis in de lente

Kwijtschelding aanvragen als u niet kunt betalen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u rond moet komen van een bijstandsuitkering, studiefinanciering of een AOW-uitkering? U heeft dan misschien recht op kwijtschelding.

U kunt bij de gemeente Leeuwarden alleen kwijtschelding aanvragen voor de aanslag gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding voor de aanslag van het Waterschap vraag u aan bij het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).