Inhoudsopgave:

Hoe werkt de afvalstoffenheffing?

U krijgt van ons een aanslag voor gemeentelijke heffingen als u een ‘object’ gebruikt. Een object is een ‘woning’ of een ‘niet-woning’. Een ‘niet-woning’ is bijvoorbeeld een bedrijf, winkel, kantoor, garagebox of een stuk grond. Op de aanslag staat of u moet betalen voor een ‘woning’ en/of voor een ‘niet-woning’. Dit is een vast bedrag. Naast het vaste bedrag betaalt u ook een variabel bedrag. In februari ontvangt u de aanslag voor het variabele bedrag over het jaar 2023.

Woning

U betaalt afvalstoffenheffing als u een woning gebruikt. Het maakt daarbij niet uit of u eigenaar of huurder bent. Voor een woning betaalt u ieder jaar een vast bedrag voor het ophalen en verwerken van afval. U betaalt óók als u geen afval aanbiedt of laat ophalen.

Niet-woning

Voor een niet-woning betaalt u als gebruiker geen afvalstoffenheffing. U moet er wel zelf voor zorgen dat het bedrijfsafval wordt opgehaald.

Tarief voor 1 persoon of meerdere personen

De hoogte van de afvalstoffenheffing hangt af van het aantal personen dat in uw woning woont. Als u alleen woont, betaalt u het eenpersoonstarief. Als u met meerdere personen woont, betaalt u het meerpersoonstarief.

Variabel bedrag

Vanaf 2023 is de afvalstoffenheffing opgesplitst in twee delen: een vast bedrag en een bedrag dat verschilt, voor restafval. Dit noemen wij het variabel bedrag. De hoogte van dit bedrag dat kan verschillen en is afhankelijk van hoe vaak iemand de grijze container aan de weg zet en het gewicht van het afval in de container.

Wie gebruik maakt van een ondergrondse container betaalt per klepbeweging.

Voor de gescheiden inzameling van groen- fruit- en tuinafval, textiel, papier en glas hoeft niet te worden betaald. Dit zijn grondstoffen die omdat ze gescheiden worden opgehaald, goed kunnen worden hergebruikt.

Tarief recreatiewoning

Voor een recreatiewoning betaalt u een laag tarief afvalstoffenheffing voor 6 maanden dienstverlening. De aanslag afvalstoffenheffing voor een recreatiewoning bestaat alleen uit een vast deel. Jaarlijks kunt u van 1 april tot 1 oktober met een milieupas gebruik maken van ondergrondse containers in de omgeving. Dienstverlening met containers voor rest-, groen of papierafval is niet mogelijk.

Hoeveel restafval levert u in?

Download de Omrin Afvalapp of ga naar De Digitale Belastingbalie. Hier ziet u hoe vaak en hoeveel restafval u heeft ingeleverd.

Kosten

Zelf uitrekenen wat u gaat betalen

Met de rekenhulp kunt u zelf snel en simpel uitrekenen wat u aan afvalstoffenheffing gaat betalen.

Vast deel Afvalstoffenheffing (tarief op restafval) 

 • Eenpersoonshuishouden: € 192,76.
 • Meerpersoonshuishouden: € 289,15.
 • Recreatiewoning: € 144,57.
 • Extra bio-bak (groene of GFT container) is gratis.

Variabel deel Afvalstoffenheffing (tarief op restafval)

 • Bedrag per kilogram in de sortibak (grijze container): € 0,09 per kilo.
 • Eigen sortibak (grijze container) bij huis laten legen: € 1,- per keer.
 • Zak in ondergrondse restafvalcontainer: € 0,67 per keer.
  • Zak in de ondergrondse restafvalcontainer tarief 2023: € 0,73 per keer.

In februari 2024 ontvangt u de aanslag voor het variabele deel over 2023. Hiervoor geldt het tarief van 2023.

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen?

Bijvoorbeeld omdat u rond moet komen van een bijstandsuitkering, studiefinanciering of een AOW-uitkering? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. De kwijtschelding geldt voor het vaste tarief en u krijgt maximaal € 59,12 kwijtschelding op het variabele tarief.

Hoe betalen?

Betalen kan op de volgende 3 manieren:

 • U machtigt de gemeente met een automatische incasso.
 • U vraagt een betalingsregeling aan.
 • U maakt zelf het bedrag van de aanslag naar ons over:
  • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343
  • Ten name van: gemeente Leeuwarden
  • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer

Betalen vanuit het buitenland

Gebruik dan bij de overboeking ons BIC: BNGHNL2G. Zet het aanslagnummer en subjectnummer in de omschrijving. Houd er rekening mee dat een betaling uit het buitenland langer kan duren.

Niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing

Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken.

Afvalcoach

Heeft u hulp nodig bij het goed scheiden van uw afval? Een afvalcoach van de Omrin kan u tips geven. Maak een afspraak via afvalcoach@omrin.nl. Meer informatie over welke regelingen er zijn, vindt u op pagina Afval en Recycling.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Wet milieubeheer

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Verordening Afvalstoffenheffing Leeuwarden