Inhoudsopgave:

Hoe werkt de afvalstoffenheffing?

U krijgt van ons een aanslag voor gemeentelijke heffingen als u een ‘object’ gebruikt. Een object is een ‘woning’ of een ‘niet-woning’ (bijvoorbeeld een bedrijf, winkel, kantoor, garagebox of stuk grond). Op de aanslag staat of u moet betalen voor een ‘woning’ en/of voor een ‘niet-woning’.

Woning

U betaalt afvalstoffenheffing als u een woning gebruikt. Het maakt daarbij niet uit of u eigenaar of huurder bent. Voor een woning betaalt u ieder jaar een vast bedrag voor het ophalen en verwerken van vuilnis. U betaalt óók als u geen afval aanbiedt of laat ophalen.

Niet-woning

Voor een niet-woning betaalt u als gebruiker geen afvalstoffenheffing. U moet er wel zelf voor zorgen dat het bedrijfsafval wordt opgehaald.

Tarief voor 1 persoon of meerdere personen

De hoogte van de afvalstoffenheffing hangt af van het aantal personen dat in uw woning woont. Als u alleen woont, betaalt u het eenpersoonstarief. Als u met meerdere personen woont, betaalt u het meerpersoonstarief.

Hoe betalen?

Betalen kan op de volgende 3 manieren:

 • U machtigt de gemeente met een automatische incasso.
 • U vraagt een betalingsregeling aan.
 • U maakt zelf het bedrag van de aanslag naar ons over:
  • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343
  • Ten name van: Gemeente Leeuwarden
  • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer.

Betalen vanuit het buitenland

Gebruik dan bij de overboeking ons BIC: BNGHNL2G. Zet het aanslagnummer en subjectnummer in de omschrijving. Houd er rekening mee dat een betaling uit het buitenland langer kan duren.

Niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing

Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken.

Hulp bij extra afval

Meer informatie over het opruimen van zwerfaval en de Schone Buurtpas vindt u op pagina Zwerfafval opruimen in uw buurt.

Heeft u te maken met een chronische ziekte of een medische beperking? Heeft u daardoor extra medisch afval? Vraag een tegemoetkoming aan voor een deel van uw afvalstoffenheffing.

Wilt u weten of er meer regelingen zijn? Bijvoorbeeld of er een regeling is voor het inleveren van luiers, of voor mensen met een minimum inkomen. Meer informatie vindt u op de website Goed terecht in Leeuwarden.

Hoeveel restafval levert u in?

Download de Omrin Afvalapp of ga naar De Digitale Belastingbalie. Hier ziet u hoe vaak en hoeveel restafval u heeft ingeleverd.

Klopt het gewicht in de afvalapp niet?

Neem contact op met Omrin.

Kosten

Zelf uitrekenen wat u gaat betalen

Met de rekenhulp kunt u zelf snel en simpel uitrekenen wat u aan afvalstoffenheffing gaat betalen.

Vast deel Afvalstoffenheffing (tarief op restafval) 

 • Eenpersoonshuishouden: € 191,22.
 • Meerpersoonshuishouden: € 286,83.
 • Recreatiewoning: € 143,41.
 • Extra bio-bak (groene of GFT container) is gratis.

Variabel deel Afvalstoffenheffing (tarief op restafval)

 • Bedrag per kilogram in de sortibak (grijze container): € 0,09 per kilo.
 • Eigen sortibak (grijze container) bij huis laten legen: € 1,00 per keer.
 • Zak in ondergrondse restafvalcontainer: € 0,73 per keer.

Grofvuil wegbrengen

U kunt grofvuil, bouwafval of sloopafval naar de Milieustraat brengen. Dat is altijd gratis als u het gescheiden, per soort materiaal, aanlevert.

Lukt het niet om het afval te scheiden? Dan kunt u het 2 keer gratis wegbrengen. Na de 2e keer gelden de volgende tarieven (deze kosten betaalt u bij de Milieustraat):

 • Voor de inlevering van ongescheiden grofvuil, ongescheiden bouwafval en sloopafval, dakleer, gipsplaten en gipsblokken, hout en puin betaalt u:
  • Kofferbak personenauto € 6,00.
  • Aanhanger klein € 15,00.
  • Aanhanger middelmaat € 25,00.
  • Aanhanger groot € 40,00.
 • De kosten voor de andere afvalstromen zijn:
  • Autoband van personenauto met velg € 5,00.
  • Autoband zonder velg gratis.
  • Motorband met of zonder velg € 5,00.
  • Accu groot € 5,00.
  • Alle afval in zak € 2,00 per zak.

Bakfiets of aanhanger lenen?

Gemakkelijk uw afval naar de milieustraat brengen? Reserveer een bakfiets of aanhanger bij Omrin via 0900 -210 0 215.

Grofvuil laten ophalen

Omrin haalt het grofvuil bij u op. Dat is 2 keer per jaar gratis (maximaal 1 kuub). Daarna kost het € 62,00 voor 1 kubieke meter.

Wet- en regelgeving

 • Wet milieubeheer
 • Verordening Afvalstoffenheffing Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.