Snel naar:

Hoe werkt de afvalstoffenheffing?

U krijgt van ons een aanslag voor gemeentelijke heffingen als u een ‘object’ gebruikt. Een object is een ‘woning’ of een ‘niet-woning’ (bijvoorbeeld een bedrijf, winkel, kantoor, garagebox of stuk grond). Op de aanslag staat of u moet betalen voor een ‘woning’ en/of voor een ‘niet-woning’.

Woning

U betaalt afvalstoffenheffing als u een woning gebruikt. Het maakt daarbij niet uit of u eigenaar of huurder bent. Voor een woning betaalt u ieder jaar een vast bedrag voor het ophalen en verwerken van vuilnis. U betaalt óók als u geen afval aanbiedt of laat ophalen.

Niet-woning

Voor een niet-woning betaalt u als gebruiker geen afvalstoffenheffing. U moet er wel zelf voor zorgen dat het bedrijfsafval wordt opgehaald.

Tarief voor 1 persoon of meerdere personen

De hoogte van de afvalstoffenheffing hangt af van het aantal personen dat in uw woning woont:

 • Als u alleen woont, betaalt u het eenpersoonstarief.
 • Als u met meerdere personen woont, betaalt u het meerpersoonstarief.

Extra container aanvragen

U kunt een extra container aanvragen bij de Omrin. Voor een extra restcontainer betaalt u extra afvalstoffenheffing.

Extra container en verhuizen

Heeft u een extra container en gaat u verhuizen? Geef dit door aan de Omrin. Zij halen de extra container op. Als u de container niet afmeldt, blijft u de afvalstoffenheffing van de extra container betalen.

Hoe afvalstoffenheffing betalen?

Op de volgende 3 manieren kunt u de aanslag van de afvalstoffenheffing betalen:

 • U machtigt de gemeente met een automatische incasso.
 • U vraagt een betalingsregeling aan.
 • U maakt zelf het bedrag van de aanslag naar ons over:
  • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343
  • Ten name van: Gemeente Leeuwarden
  • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer.

Betaalt u vanuit het buitenland?

Gebruik dan bij de overboeking ons BIC: BNGHNL2G. Zet het aanslagnummer en subjectnummer in de omschrijving. Houd er rekening mee dat een betaling uit het buitenland langer kan duren.

Niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.

Opruimen zwerfafval

Meer informatie over het opruimen van zwerfaval vindt u op pagina ‘Afval en Recycling‘ (onder kopje ‘Zwerfafval opruimen in uw buurt (Schone Buurtpas)’.

Voorlopige tarieven op restafval

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente Leeuwarden een tarief op restafval in. Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt, hangt af van hoeveel restafval u aanbiedt. In het volgende filmpje geven wij u meer uitleg over ‘Goed terecht in Leeuwarden’ Alle beetjes helpen:

Gemeente Leeuwarden ‘Goed terecht in Leeuwarden’ ♻️ Alle beetjes helpen

Wat zijn de voorlopige tarieven?

De tarieven zijn nog niet definitief. De Leeuwarder gemeenteraad neemt hierover nog een besluit, waarschijnlijk in december 2022. Onder het tabje ‘Kosten’ vindt u de voorlopige tarieven voor: ‘restafval variabel deel’ en ‘restafval vast deel’.

Hulp aan inwoners

De gemeente biedt extra hulp (sociaal beleid) aan inwoners die bijvoorbeeld:

 • Luiers hebben.
 • Incontinentiemateriaal hebben.
 • Zwerfafval opruimen.
 • Een afvalbak geadopteerd hebben.
 • Medisch afval hebben.
 • Een minimuminkomen hebben.

Meer hierover leest u op de website goedterechtinleeuwarden.

Waarom een tarief op restafval?

Met het tarief op restafval wil de gemeente inwoners aanmoedigen minder afval aan te bieden en het afval nog beter te scheiden. We zien dat inwoners uit gemeente Leeuwarden gemiddeld nu nog 213 kilo restafval per persoon per jaar aanbieden. Daarin zit nog veel materiaal dat we kunnen hergebruiken als we het thuis scheiden. Daarbij haalt Omrin met een machine het plastic, blikjes en drinkpakken uit uw afval. Scheidt u thuis uw afval? Dan blijft er minder restafval over dat we tegen hoge kosten moeten laten verbranden.

Kosten

Afvalstoffenheffing

 • Eenpersoonshuishouden € 232,50.
 • Meerpersoonshuishouden € 348,74.
 • Recreatiewoning € 174,37.
 • Extra sortibak (restcontainer) € 116,25.
 • Extra bio-bak (groene of GFT container) is gratis.

Grofvuil wegbrengen

U kunt grofvuil, bouwafval of sloopafval naar de Milieustraat brengen. Dat is 2 keer per jaar gratis als u het gescheiden, per soort materiaal, aanlevert.

Lukt het niet om het afval te scheiden, of bent u al 2 keer dit jaar geweest? Dan gelden de volgende tarieven (deze kosten betaalt u bij de Milieustraat):

 • Voor de inlevering van ongescheiden grofvuil, ongescheiden bouwafval en sloopafval, dakleer, gipsplaten en gipsblokken, hout en puin betaalt u:
  • Kofferbak personenauto € 6,00.
  • Aanhanger klein € 15,00.
  • Aanhanger middelmaat € 25,00.
  • Aanhanger groot € 40,00.
 • De kosten voor de andere afvalstromen zijn:
  • Autoband van personenauto met velg € 5,00.
  • Autoband zonder velg gratis.
  • Motorband met of zonder velg € 5,00.
  • Accu groot € 5,00.
  • Alle afval in zak € 2,00 per zak.

Grofvuil laten ophalen

Wij kunnen het grofvuil bij u ophalen. Dat is 2 keer per jaar gratis (maximaal 1 kuub). Daarna kost het € 62,00 voor 1 kubieke meter.

Variabel deel (tarief op restafval)

 • Bedrag per kilogram in de grijze sortibak € 0,09 per kilo.
 • Eigen grijze sortibak bij huis laten legen: € 1,00 per keer.
 • Zak in ondergrondse restafvalcontainer: € 0,73 per keer.

Vast deel (tarief op restafval) 

  Tarief 2022 Voorlopig tarief 2023
Eenpersoonshuishouden € 232,50 € 191,04
Meerpersoonshuishouden € 348,74 € 286,83
Recreatieve percelen € 174,37 € 143,41

Hier vindt u een aantal voorbeeld proefberekeningen.

Wet- en regelgeving

 • Wet milieubeheer
 • Verordening Afvalstoffenheffing Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.