Inhoudsopgave:

Hoe bezwaar maken?

WOZ-waarde, OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Hondenbelasting, Precario (woonschepen)

Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. U hebt DigiD nodig.

Parkeerbelasting, Precario (gebruik van de weg), Begraafrechten, Toeristenbelasting, Watertoeristenbelasting

Maak bezwaar via formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen. Tegen de hoogte van het tarief van de RIO en AFV kunt u geen bezwaar maken.

Bezwaar maken via No-cure no-pay bedrijven is niet gratis

Veel bedrijven bieden aan ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit wordt ‘no-cure no-pay’ genoemd.

Een bezwaar indienen via een No-cure no-pay bedrijf is niet écht gratis.

Als een bezwaarschrift klopt en een bedrijf heeft voor u bezwaar gemaakt, dan moet de gemeente een kostenvergoeding betalen aan dat bedrijf. Op die manier verdient het no-cure-no-pay bedrijf veel geld aan de gemeente.

Uiteindelijk betaalt u daar ook aan mee.

De gemeente moet deze kostenvergoeding voor de No-cure-no-pay bedrijven ergens van betalen. Wij moeten dan de belastingtarieven verhogen.

Moet u de aanslag wel of niet eerst betalen?

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) moet u wel eerst betalen.

De parkeerboete (naheffingsaanslag) hoeft u niet te betalen, tot er een beslissing is genomen.

Staat er ‘aankondiging van beschikking’ op uw naheffingsaanslag? Wacht tot u een acceptgiro ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Op de acceptgiro staat hoe u bezwaar kunt indienen. Dit staat ook op de boete zelf.

Wanneer krijgt u antwoord op uw bezwaar?

Op zijn laatst 31 december van het jaar dat u bezwaar hebt gemaakt.

Maakt u na 19 november bezwaar? Dan krijgt u antwoord binnen 6 weken.