Inhoudsopgave:

Hoe bezwaar maken?

WOZ-waarde

Vraag eerst een taxatieverslag WOZ op. Bent u het na het lezen van dit taxatieverslag nog niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan een belafspraak met de taxateur.

Blijkt dat uw WOZ-waarde aangepast moet worden, dan doen wij dit direct.

Bent u het na uw gesprek nog niet eens met de WOZ-waarde? Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. U heeft DigiD hiervoor nodig.

OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Hondenbelasting, Precario (woonschepen)

Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. U heeft DigiD nodig.

Parkeerbelasting, Precariobelasting (gebruik van de weg), Begraafrechten, Toeristenbelasting, Watertoeristenbelasting, Leges

Maak bezwaar via formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen. Tegen de hoogte van het tarief van de RIO en AFV kunt u geen bezwaar maken.

Precariobelasting terras

Maak schriftelijk bezwaar en stuur uw brief naar de gemeente Leeuwarden, t.a.v. afdeling belastingen, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Tegen de hoogte van de tarieven kunt u geen bezwaar maken.

Inloopspreekuur

Bent u het niet eens met de WOZ waarde? U kunt ook naar het inloopspreekuur in de hal van het gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden komen. Dan kunt u persoonlijk in gesprek met een taxateur.

Wanneer?

  • Dinsdagmiddag 5 en 12 maart van 13:00 tot 17:00 uur.
  • Donderdagmiddag 7 en 14 maart van 13:00 tot 17:00 uur.

Bezwaar maken via No-cure no-pay bedrijven is niet gratis

Veel bedrijven bieden aan ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit wordt ‘no-cure no-pay’ genoemd.

Een bezwaar indienen via een No-cure no-pay bedrijf is niet écht gratis.

Als een bezwaarschrift klopt en een bedrijf heeft voor u bezwaar gemaakt, dan moet de gemeente een kostenvergoeding betalen aan dat bedrijf. Op die manier verdient het no-cure-no-pay bedrijf veel geld aan de gemeente.

Uiteindelijk betaalt u daar ook aan mee.

De gemeente moet deze kostenvergoeding voor de No-cure-no-pay bedrijven ergens van betalen. Wij moeten dan de belastingtarieven verhogen.

Moet u de aanslag wel of niet eerst betalen?

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) moet u wel eerst betalen.

De parkeerboete (naheffingsaanslag) hoeft u niet te betalen, tot er een beslissing is genomen. Staat er ‘aankondiging van beschikking’ op uw naheffingsaanslag? Wacht tot u een acceptgiro ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Op de acceptgiro staat hoe u bezwaar kunt indienen. Dit staat ook op de boete zelf.

Wanneer krijgt u antwoord op uw bezwaar?

Op zijn laatst 31 december van het jaar dat u bezwaar hebt gemaakt. Maakt u na 19 november bezwaar? Dan krijgt u antwoord binnen 6 weken.