Inhoudsopgave:

Hoe bezwaar maken?

WOZ-waarde

Vraag eerst een taxatieverslag WOZ op.

Bent u particulier of ZZP-er? Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. U heeft DigiD nodig.

Bent u ondernemer en geen ZZP-er? Maak bezwaar via formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen. U heeft E-herkenning nodig.

OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Hondenbelasting, Precario (woonschepen)

Bent u particulier of ZZP-er? Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. U heeft DigiD nodig.

Bent u ondernemer en geen ZZP-er? Maak bezwaar via formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen. U heeft E-herkenning nodig.

Parkeerbelasting, Precariobelasting (gebruik van de weg), Precariobelasting terras, Begraafrechten, Toeristenbelasting, Watertoeristenbelasting, Leges

Maak bezwaar via formulier Bezwaar gemeentelijke belastingen. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken.

Bezwaar maken via No-cure no-pay bedrijven is niet gratis

Veel bedrijven bieden aan ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit wordt ‘no-cure no-pay’ genoemd.

Een bezwaar indienen via een No-cure no-pay bedrijf is niet écht gratis.

Als een bezwaarschrift klopt en een bedrijf heeft voor u bezwaar gemaakt, dan moet de gemeente een kostenvergoeding betalen aan dat bedrijf. Op die manier verdient het no-cure-no-pay bedrijf veel geld aan de gemeente.

Uiteindelijk betaalt u daar ook aan mee.

De gemeente moet deze kostenvergoeding voor de No-cure-no-pay bedrijven ergens van betalen. Wij moeten dan de belastingtarieven verhogen.

Moet u de aanslag wel of niet eerst betalen?

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) moet u wel eerst betalen.

De parkeerboete (naheffingsaanslag) hoeft u niet te betalen, tot er een beslissing is genomen. Staat er ‘aankondiging van beschikking’ op uw naheffingsaanslag? Wacht tot u een acceptgiro ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Op de acceptgiro staat hoe u bezwaar kunt indienen. Dit staat ook op de boete zelf.

Wanneer krijgt u antwoord op uw bezwaar?

Op zijn laatst 31 december van het jaar dat u bezwaar hebt gemaakt. Maakt u na 19 november bezwaar? Dan krijgt u antwoord binnen 6 weken.