Lion het stadhuis in de lente

Kamerverhuur

In de gemeente Leeuwarden is nieuwe kamerverhuur niet toegestaan.

In bestemmingsplan 'Leeuwarden - Kamerverhuur' staat dat kamervehuurpanden niet zijn toegestaan. Dit plan is in 2015 vastgesteld.

Een kamerverhuurpand is een pand met 3 of meer kamers (wooneenheden).

De verhuur van 1 of 2 kamers in een woning en de Hospitaregeling zijn sinds 17 februari 2021 ook niet toegestaan. 

De ‘Hospitaregeling’ in Leeuwarden, is het verhuren van maximaal 2 kamers aan maximaal 2 personen in een woning. De eigenaar van de woning, is de hoofdbewoner van de woning. En minimaal 50% van de woonoppervlakte van de woning, wordt door hem of haar zelf bewoont.

Misschien zijn de verhuur van 1 of 2 kamers en de Hospitaregeling in de toekomst wel weer toegestaan. Dit wordt duidelijk als het bestemmingsplan  'Leeuwarden - Partiële herziening Woningsplitsing en woonzorg functies' in werking treedt. We verwachten dat de gemeenteraad uiterlijk 1 oktober 2022 dit bestemmingsplan vaststelt. Een bestemmingsplan treedt minimaal 6 weken na vaststelling van de gemeenteraad in werking.