Lion het stadhuis in de lente

Begraafplaatsen

De gemeente Leeuwarden beschikt over een aantal gemeentelijke begraafplaatsen. Er is geen gemeentelijk crematorium.

Openingstijden

 • Begraafplaatsen zijn geopend van zonsopkomst tot zonsondergang.
 • Begraven, het bijzetten van asbussen en het verstrooien van as kan op werkdagen (op hele uren) van 10.00 uur tot en met 15.00 uur.
  De laatste mogelijkheid voor aanvang van een plechtigheid, is om 15.00 uur.
 • Begraven kan op zaterdagen (op hele uren) van 10.00 uur tot en met 12.00 uur.
  De laatste mogelijkheid voor aanvang van een plechtigheid, is om 12.00 uur.
 • Genoemde en vastgelegde tijdstippen zijn de aankomsttijden op de begraafplaats.

Adressen

 • Noorderbegraafplaats: Schapendijkje 4, Leeuwarden
 • Huizumerbegraafplaats: Huizum-dorp 67a, Leeuwarden
 • Grou: Stationsweg 1F
 • Jirnsum: Kerkebuurt 10
 • Reduzum: Legedyk 6
 • Warten: Midsbuorren 1A
 • Wergea: Wartensterdyk 1B

Graf opzoeken

Wilt u weten waar iemand begraven ligt? U kunt het graf online opzoeken.

Meer weten?

 • Meer informatie is te vinden op de volgende pagina's:
  • Grafbedekkingen
   De gemeente Leeuwarden onderhoudt de algemene begraafplaatsen. Als rechthebbende betaalt u daar aan mee. Aan grafbedekking en het onderhoud daarvan zijn bepaalde voorwaarden en regels verbonden.

  • Grafrecht
   Grafrecht uitgifte, verlengen, overschrijven, afstand doen. Op zoek naar recht- en belanghebbenden.
  • Uitvaart regelen
   Vaak wordt een uitvaart geregeld door een uitvaartondernemer, maar dit is niet verplicht.
    
 • De volgende wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl;
  • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
  • Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen