Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het aanvraagformulier nadeelcompensatie en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wanneer aanvragen?

U kunt nadeelcompensatie aanvragen als bijvoorbeeld:

  • Een weg extra lang wordt afgesloten.
  • Er wordt gebouwd aan een ondergrondse parkeergarage.

Verrekening met eerder ontvangen compensatie

Heeft u eerder op een andere manier compensatie van het nadeel ontvangen, bijvoorbeeld een uitkering van een verzekering of bijdrage van de verhuurder? Dan verrekent de gemeente die bedragen in de berekening van uw nadeelcompensatie.

Wanneer krijg ik antwoord op mijn aanvraag?

Dit kan een jaar duren.

Kosten

€ 300,-. U krijgt dit bedrag terug als u gelijk heeft.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Algemene Nadeelcompensatieverordening gemeente Leeuwarden.