Inhoudsopgave:

Wanneer kan ik nadeelcompensatie aanvragen?

Voorbeelden van wanneer u nadeelcompensatie zou kunnen aanvragen:

  • Het extra lang afsluiten van een weg.
  • De bouw van een ondergrondse parkeergarage.

Verrekening met eerder ontvangen compensatie

Heeft u eerder op een andere manier compensatie van het nadeel ontvangen, bijvoorbeeld een uitkering van een verzekering of bijdrage van de verhuurder? Dan verrekent de gemeente die bedragen in de berekening van uw nadeelcompensatie.

Wanneer mag ik antwoord verwachten op mijn aanvraag?

Het kan een jaar duren voordat u van de gemeente antwoord op uw aanvraag krijgt.

Op welke manieren kan ik nadeelcompensatie aanvragen

Nadeelcompensatie kunt u aanvragen bij de gemeente Leeuwarden tot en met 31 december, volgend op het jaar waarover u nadeelcompensatie aanvraagt.

U kunt Nadeelcompensatie op de volgende manieren aanvragen:

Kosten

Een aanvraag nadeelcompensatie kost € 300,-. U krijgt dit bedrag terug als de gemeente u gelijk geeft.

Wet- en regelgeving

  • Algemene Nadeelcompensatieverordening gemeente Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.