Inhoudsopgave:

Wilt u een beroepsschrift indienen?

Wanneer gaat u in beroep?

Binnen 6 weken na verzending van de gemeentelijke beslissing over uw bezwaar.

Hoe gaat u in beroep?

U kunt per brief in beroep gaan. U mag een advocaat inschakelen. Dat is niet verplicht.

Wat moet ik in het beroepschrift vermelden?

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • Tegen welk besluit van welk bezwaarschrift van u, u in beroep gaat.
  • Het dossiernummer van het besluit van uw bezwaarschrift.
  • Een kopie van het besluit van uw bezwaarschrift.
  • De reden waarom u in beroep gaat.
  • Uw handtekening.

Is het beroepschrift in een andere taal dan het Nederlands opgesteld? Zorg dan voor een goede en juiste Nederlandse vertaling. Dit is nodig voor een goede afhandeling.

Waar gaat u in beroep?

Dit staat in de brief die u ontvangt.

Wilt u in beroep gaan over een ruimtelijk plan in procedure?

Meer informatie vindt u op de pagina Ruimtelijke plannen (inkijken en reageren).

Ik ben het niet eens met beslissing van de rechter

Ga binnen 6 weken in hoger beroep.

Besluit tijdelijk uitstellen

Dit kan alleen bij spoedeisende zaken. De rechter beslist hierover.

Beroepsschrift intrekken

Wilt u dat de gemeente een besluit, waartegen u een beroepschrift heeft ingediend, niet uitvoert? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Kosten

Voor een beroepschrift betaald u griffierechten. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u deze kosten terug.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Algemene wet bestuursrecht.