Inhoudsopgave:

Wanneer kun je straatintimidatie melden?

Straatintimidatie kan tijdens of na de gebeurtenis gemeld worden. Via de knop ‘Meld straatintimidatie’ kom je uit bij een formulier waar je kunt aangeven wat er is gebeurd en op welke plek. Als je je telefoonnummer of e-mailadres achterlaat kan een medewerker van de gemeente contact met je opnemen en uitleggen wat de gemeente met je melding gaat doen. Je kunt ook anoniem melding doen van straatintimidatie.

Wil of kun je niet digitaal melden?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Wat kun je doen als je het ziet gebeuren?

Je kunt op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld:

  • Zie je straatintimidatie? Vraag dan aan degene die het overkomt: ‘Ben je oké?’
  • Doe alsof je het slachtoffer kent en ga een gesprek aan.
  • Zie je iemand van de politie of een controleur van de gemeente lopen? Spreek diegene aan en leg de situatie uit. Die persoon kan ingrijpen. Een controleur van de gemeente wordt ook wel een handhaver genoemd.

Wat kan de gemeente aan straatintimidatie doen?

  • De plek extra meenemen in de controle routes.
  • Zorgen voor bijvoorbeeld extra verlichting op bepaalde locaties.
  • Gesprekken voeren met ondernemers in die buurt (om intimidatie te voorkomen).

Waarom is straatintimidatie melden belangrijk?

Het melden van straatintimidatie is belangrijk omdat dit het probleem duidelijk maakt. Als we bij de gemeente Leeuwarden weten waar en wanneer dit gebeurt, kunnen we beter actie ondernemen.

Straatintimidatie melden is geen aangifte

Als je een melding doet bij de gemeente is dat geen aangifte.

Politie

Heb je te maken gehad met geweld zoals bedreiging, intimidatie, aanranding of mishandeling? Bel dan de politie via 112 (bij spoed) of 0900 8844 (bij geen spoed).

Slachtofferhulp Nederland

Wil je praten over wat er is gebeurd? Bel dan met Slachtofferhulp Nederland via 0900 0101.

Tûmba

Heb je te maken gehad met discriminatie? Neem dan voor hulp en advies contact op met Tûmba, het kenniscentrum discriminatie en diversiteit in Friesland.

Aanpak straatintimidatie gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden wil straatintimidatie voorkomen en mensen er bewust van maken dat straatintimidatie er niet bij hoort. De gemeente richt zich met verschillende maatregelen op verschillende doelgroepen. Niet alleen op slachtoffers, maar ook op daders en mensen die het gezien hebben. Er is speciale aandacht voor personen van de LHBTIQ+ gemeenschap.

Programma Veilige steden

De gemeente is aangesloten bij het programma Veilige Steden. Door hierbij aan te sluiten zet de gemeente het onderwerp straatintimidatie blijvend op de agenda. Straatintimidatie wordt niet meer geaccepteerd.

Ben je oké?

De gemeente maakt reclame om straatintimidatie onder de aandacht te brengen. Op deze manier reclame maken, wordt ook wel een campagne genoemd.

Zo doet de gemeente mee aan de campagne ‘Ben je oké?’ Deze campagne maakt straatintimidatie en ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar op straat, in horecagelegenheden, bij studentenverenigingen en op festivals.

Campagneboodschap

De campagneboodschap is: Zie je seksuele intimidatie? Vraag dan aan degene die het overkomt: ‘Ben je oké?’ Zo zorgen we er in gemeente Leeuwarden samen voor dat iedereen zich veilig voelt.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.