Inhoudsopgave:

Wat te doen bij grondwateroverlast

  • Controleer de kruipruimte op doorhangende, geknapte of lekkende buizen.
  • Als u een rioollucht ruikt, is de kans groot dat er een probleem is met de riolering. Het beste is om contact op te nemen met een rioleringsbedrijf.
  • Controleer of de afvoer voor regenwater niet is gebroken of verzakt, anders kan het water in de kruipruimte terechtkomen.
  • Zorg er ook voor dat het water rondom uw huis niet naar binnen stroomt.
  • Als er water in uw kelder staat, is het aan te raden om deze waterdicht te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een bouwbedrijf.
  • Informeer bij de buren of zij ook last hebben van deze problemen.

Wanneer schakel ik de gemeente in?

Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, kunt u contact opnemen met de gemeente via een melding woon-, werk- en leefomgeving. De gemeente zal ter plaatse de situatie beoordelen.

Wie is verantwoordelijk?

Als u last heeft van vocht of lekkages in uw huis of pand, moet de eigenaar van het gebouw er iets aan doen. Hij kan bijvoorbeeld een vochtwerende vloer leggen of de kelder repareren. Als dat niet werkt, kunt u contact opnemen met de gemeente om te vragen om hulp.

Vragen?

Voor meer informatie over riolering en stedelijk waterbeheer, neem contact op met Stichting Rioned.

 

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

  • Bouwbesluit 2012
  • Waterwet

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Gemeentelijk Rioleringsplan (2019-2022)