Snel naar:

Wat u moet weten

Wat kan ik zelf doen?

  • Kijk in de kruipruimte of de buizen doorhangen, geknapt zijn, of lekken.
  • Rioollucht? Dan is er vrijwel zeker sprake van een lekke riolering. U kunt het best contact opnemen met een rioleringsbedrijf.
  • Controleer de regenwater afvoeren. Afgebroken of verzakt? Dan loopt het regenwater rechtstreeks de kruipruimte in.
  • Controleer de afwatering van de verharding rondom de woning. Deze mag niet aflopen naar de woning.
  • Heeft u last van water in de kelder? Dan adviseren wij u om deze waterdicht te maken. Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met een bouwbedrijf.
  • Informeer bij de buren of zij ook overlast hebben.

Wanneer schakel ik de gemeente in?

Als u zelf de 1e controle heeft gedaan, maar niet achter de oorzaak kan komen, neem dan contact op met de gemeente door middel van een melding woon-, werk- en leefomgeving.
Zij beoordelen de situatie ter plaatse.

Wie is verantwoordelijk?

De eigenaar van het terrein is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een vochtdichte vloer, een lekvrije kelder, e.d.
Als deze aanpak niet doelmatig en structureel blijkt te zijn, neem dan contact op met de gemeente.

Meer weten?

Voor meer informatie over riolering en stedelijk waterbeheer, neem contact op met Stichting Rioned.

Wet- en regelgeving

  • Bouwbesluit 2012
  • Gemeentelijk Rioleringsplan (2019-2022)
  • Waterwet

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.