Inhoudsopgave:

Waar gaat het over?

In veel woningen en gebouwen, die voor 1986 zijn gebouwd, zijn stalen gasleidingen gebruikt. Dat geldt dus voor een groot deel van de wijk Aldlân. Sinds 1986 zijn stalen gasleidingen niet meer toegestaan in Nederland. Deze kunnen gaan roesten. Bijvoorbeeld in een vochtige (kruip)ruimte of in beton. Als de leidingen heel lang roesten, dan kunnen ze gas gaan lekken.

Wat kunt u zelf doen?

U huurt uw woning

Uw verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. Neem contact op met uw verhuurder als u vragen heeft. Huurt u via WoonFriesland, Elkien of Vesteda? Deze verhuurders hebben bij de gemeente aangegeven dat de leidingen regelmatig worden gecontroleerd of eerder al (deels) zijn vervangen.

U bent eigenaar van een woning

Eigenaren van woningen zijn altijd verantwoordelijk voor de staat van de eigen woning, dus ook voor het leidingwerk in hun huis. Eigenaren zijn dus zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid, en de veiligheid van hun omgeving.

Wilt u weten of de gasleidingen in uw woning veilig zijn? Dan adviseren wij u het leidingwerk te laten controleren door een erkend installateur. Gaat u uw woning isoleren? Laat dan altijd eerst uw gasleiding controleren, voordat u er niet meer bij kunt.

Liggen de gasleidingen altijd droog, in het zicht en boven de grond? Dan is de kans klein dat ze zijn gaan roesten. Is uw woning na 1986 gebouwd? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken, want dan zijn er waarschijnlijk geen stalen gasleidingen gebruikt. Twijfelt u? Laat u dan adviseren door een erkend installateur.

Wat doet de gemeente?

Om inwoners zo goed mogelijk te kunnen informeren, wil de gemeente weten in welke huizen stalen gasleidingen liggen en of deze veilig zijn. Daarom heeft de gemeente inwoners van de wijk Aldlân gevraagd informatie met de gemeente te delen. En heeft de gemeente in het najaar van 2022 een steekproef gehouden bij woningen in Aldlân.

 

We hebben 25 adressen bezocht voor een visuele inspectie. Van de 25 adressen hebben we bij 13 woningen stalen leidingen aangetroffen. Bij 3 woningen was sprake van (lichte) roestvorming en was onderhoud door een erkend installateur nodig. Er zijn geen acuut gevaarlijke situaties aangetroffen. Advies aan eigenaren van woningen blijft daarom om de gasleidingen te laten controleren door een erkend installateur.

Inloopbijeenkomsten stalen gasleidingen Aldân

In februari 2023 is er een nieuwsbrief stalen gasleidingen Aldlân (PDF, 1.10 MB) uitgegaan naar de bewoners in Aldlân. Op donderdag 16 februari en maandag 20 februari 2023 zijn er inloopbijeenkomsten geweest. Tijdens de inloopbijeenkomsten konden er vragen worden gesteld aan inspecteurs van de gemeente Leeuwarden en erkende installateurs over de risico’s van stalen gasleidingen in uw woning.

Vragen of iets doorgeven aan de gemeente?

Mail dan naar gasleidingen@leeuwarden.nl. Ook als u wilt doorgeven wat de staat van stalen gasleidingen in uw huis is.

Heeft u de gasleidingen in uw woning al laten controleren door een erkend installateur?

Wij ontvangen graag deze informatie of het keuringsrapport van de installateur. Stuur een e-mail naar gasleidingen@leeuwarden.nl. Heeft u foto’s? Stuur deze dan ook mee. Noteer ook uw naam, adres en telefoonnummer. Deze informatie gebruiken wij niet voor andere doelen.

Wat gebeurt er met deze informatie?

Wij kunnen met al deze informatie zien hoe groot het probleem is. Ook onderzoeken wij of andere wijken en dorpen misschien veel stalen gasleidingen zijn gebruikt voor 1986.