Inhoudsopgave:

Vogels en zoogdieren

Gevonden of gewonde vogels of zoogdieren

Neem contact op met Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling. Adres De Feart 1, Ureterp. Telefoonnummer: 0512 514328.

Eén dode vogel op eigen terrein

Deze mag in een zakje in de afvalbak. Gebruik het liefst (wegwerp)handschoenen en was daarna uw handen.

Dode vogel op gemeentegrond

Raak de dode vogel niet aan. Bel naar 058-2663370.

Meer dan 3 dode eenden, ganzen, zwanen? Of meer dan 20 andere dode vogels?

Misschien gaat het om de vogelgriep. Neem contact op met de De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via telefoonnummer 045-5463188.

Overlast van vogels

  • Ruim afval op. Dit trekt bijvoorbeeld meeuwen en duiven aan.
  • Het is verboden om vogels te doden of expres te verstoren.
  • Nesten en eieren zijn tijdens het broedseizoen beschermd. Sommige nesten zijn het hele jaar beschermd. Bijvoorbeeld die van de huismus, gierzwaluw en roek.
  • Wel mag u nesten proberen te voorkomen. Bijvoorbeeld door een open schoorsteen af te sluiten of de ruimte onder zonnepanelen dicht te maken met gaas. Deze maatregelen moet u voor of na het broeden nemen. En mag niet als het om vogels gaat van wie de nesten het hele jaar door beschermd zijn.

Meer informatie of hulp vindt u op de website van een ecologisch adviesbureau.

Roeken

Overlast op gemeentegrond kunt u melden. Ieder voorjaar ontvangen wij veel meldingen. Bij ernstige overlast proberen wij deze zoveel als mogelijk af te handelen. Wij beloven niet dat de overlast opgelost kan worden.

Wij hebben een ontheffing voor het verjagen van roeken naar een andere plaats (vastgestelde beheerlocaties). Plaatsen waar de roek zich kan voortplanten, zonder overlast.

Huisdieren

Opvang en herplaatsing van huisdieren

Neem contact op met Stichting Dierenopvang De Wissel. Adres Kalverdijkje 75, Leeuwarden. Telefoonnummer 058-2664300.

Huisdieren gevonden

Bijvoorbeeld een zwerfkat. Neem contact op met Stichting Dierenambulance de Wissel. Telefoonnummer 058-2664300. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Huisdier begraven of cremeren

Uw kunt uw overleden huisdier laten cremeren in een huisdierencrematorium. Of naar de Milieustraat brengen. Begraven in eigen tuin of op eigen grond mag. Het gat moet minimaal 75 cm diep zijn.

Overlast van katten

Overlast van katten op eigen grond, kan de gemeente niets aan doen. De grond is niet van de gemeente. Weet u van wie de kat is? Ga in gesprek met de eigenaar.

Er zijn via internet ook tips te vinden over hoe u op een diervriendelijke manier katten tegenhoudt.

Rattenplaag en muizenplaag

Tips om een plaag tegen te houden:

  • Houd uw eigen omgeving schoon.
  • Ruim afval en eten op in afgesloten bakken. Ook bijvoorbeeld vogelvoer en brood voor eenden.
  • Maak gaten en kieren dicht.

Meer informatie vindt u op de website Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Toch overlast ondanks de maatregelen?

De eigenaar van de grond is zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Is de overlast op gemeentegrond? Geef dan een melding door.

Muskusratten

Neem contact op met het Wetterskip. Telefoonnummer 058-2922222.

Eikenprocessierups

Contact met een eikenprocessierups kan zorgen voor jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en luchtwegen. Geef een melding door als u de eikenprocessierups op gemeentegrond vindt.

Bijen en wespen

Bijen bestuiven planten, waaronder landbouwgewassen. Zonder bijen zou onze voedselproductie ernstig in de problemen komen. Bijen zijn een bedreigde diersoort en worden daarom niet bestreden.

Ook wespen hebben een belangrijke taak. Ze voeden hun larven met bijvoorbeeld vliegen, muggen en rupsen. Ook de eikenprocessierups. Zo helpen wespen mee insectenpopulatie in balans te houden.

Toch overlast?

  • Bijenzwerm op eigen grond: neem contact op met een imker of zwermvanger.
  • Wespennest op eigen grond: neem contact op met een plaagdierenbestrijdingsbedrijf.
  • Bijenzwerm of wespennest op gemeentegrond: geef een melding door.

Steenmarters

De steenmarter is een beschermde diersoort en mag daarom niet gevangen of gedood worden. Ook mag zijn leefomgeving niet zonder toestemming verstoord of kapot gemaakt worden.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met overlast door steenmarters? Ga naar de website van Meldpunt vleermuizen en steenmarters of BIJ12.

Blijvend overlast?