Inhoudsopgave:

Hulpteam Toeslagenaffaire 058

Het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 is er voor ouders uit de gemeente Leeuwarden en hun kinderen die door een terugvordering van de kinderopvangtoeslag in de problemen zijn gekomen.

In een gesprek met het Hulpteam Toeslagen 058 luisteren wij naar uw persoonlijke situatie. Hoe raakte u door de toeslagenaffaire kinderopvang in de problemen? Wij leggen u graag ons hulpaanbod voor; we denken met u mee. Ook als u eerder hulp hebt gezocht en u nog steeds problemen hebt, kijken wij graag met u naar wat er nu mogelijk is.

Wilt u contact met het Hulpteam Toeslagenaffaire 058?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Melding bij de Belastingdienst

U kunt ook zonder hulp van het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 contact opnemen met de Belastingdienst.

Denkt u dat uw kinderopvangtoeslag in het verleden onterecht is stopgezet? Heeft u te maken met (vermoedelijk) onterechte terugvorderingen? Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst op de pagina Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag.

Melden bij

Meld het volgende bij het Serviceteam Gedupeerden Kinderopvangtoeslag

 • Dat u ongeveer hetzelfde als de ouders uit de CAF 11 zaak is overkomen.
 • Dat u wilt worden opgenomen op de lijst van zelfmelders. Ze vragen naar uw BSN-nummer (deze staat op uw identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs).

U ontvangt na uw melding een bevestiging per post van de Belastingdienst. Het kan wel even duren voordat u bericht krijgt over het vervolg. Dat komt doordat deze processen veel tijd kosten. U wordt op de hoogte gehouden door de Belastingdienst.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst of op deze pagina bij kopje ‘Vragen en antwoorden’.

Private schulden indienen

De Rijksbelastingdienst is begin 2022 gestart met het oplossen van schulden van gedupeerde ouders/toeslagpartners van de kinderopvangtoeslagaffaire. In een brief vraagt de Belastingdienst u om als gedupeerde uw private schulden door te geven.

Heeft u zich aangemeld als gedupeerde?

En heeft u van de Belastingdienst bericht gekregen dat u gedupeerd bent? Dan kunt u uw schuldenlijst doorgeven. U hoeft niet te wachten tot u de brief hierover ontvangt.

Wilt of kunt u niet digitaal doorgeven?

Als u het lastig vindt om uw private schulden online door te geven, of om een overzicht te maken van uw schulden, dan kunt u contact opnemen met het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 via de gemeente Leeuwarden.

Welke schulden geeft u door?

Het moet gaan om private schulden die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksbelastingdienst.

Private schulden zijn schulden bijvoorbeeld:

 • banken
 • verzekeraars
 • incassobureaus
 • energiebedrijven
 • woningbouwverenigingen
 • online winkels
 • telefoonmaatschappijen
 • sportscholen
 • erfpacht
 • huur van vastgoed of bedrijfsafval.

Als u twijfelt kunt u contact opnemen met het Hulpteam Toeslagenaffaire 058, via de gemeente Leeuwarden.

Hoe geeft u uw schulden door?

U kunt uw schulden op 2 manieren doorgeven:

Als u uw schulden niet indient, dan kunnen schuldeisers (opnieuw) uw openstaande schulden gaan opeisen.

Weet u nog niet precies welke schulden u allemaal hebt?

Geef dan alvast de schulden door die u wel weet. U kunt zo vaak als u wilt schulden doorgeven.

Meer weten

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Ondersteuningsteam voor ouders en uit huis geplaatste kinderen

De toeslagenaffaire heeft veel verdriet en nare gevolgen veroorzaakt. De afgelopen jaren is een groep kinderen van getroffen ouders uit huis geplaatst. Misschien is dit u of uw kind(eren) ook overkomen. In deze gevallen is het Ondersteuningsteam is er voor u en uw gezin.

Wat doet het Ondersteuningsteam?

 • Luisteren en ouders en kinderen helpen bij vragen over uithuisplaatsing.
 • Samen met u kijken wat er allemaal is gebeurd rondom de uithuisplaatsing. Zo probeert het Ondersteuningsteam helder te krijgen wat de mogelijkheden en wensen zijn voor ouders en kinderen.
 • Organisaties inschakelen die daarvoor nodig zijn en begeleiden in het contact met die organisaties.
 • Helpen in het proces om het contact te herstellen, of om het gezin weer bij elkaar te brengen.

Meer informatie vindt u de website van het Ondersteuningsteam.

Stichting Lotgenotencontact

De Stichting Lotgenotencontact is onafhankelijk. Het ministerie van Financiën betaalt de kosten voor de stichting.

Wat doet Stichting Lotgenotencontact?

 • Dit is een landelijke telefoonlijn voor gedupeerde ouders, door gedupeerde ouders.
 • Individuele ouders ondersteunen in contacten met instanties.
  Bijvoorbeeld met zogenaamde driegesprekken bij gemeenten en UHT.
 • Gemeenten ondersteunen bij hulp aan gedupeerden. Bijvoorbeeld door:
  • Mee te helpen met het organiseren van en deelnemen aan bijeenkomsten.
  • Mee te denken met gemeenten over de hulp die ze aan ouders kunnen bieden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Lotgenoten via telefoonnummer 030 44 22 000 of stuur een e-mail naar contact@lotgenotencontact.info.

Kindregeling

Bent u kind van een officieel gedupeerde ouder van de toeslagenaffaire? Dan ontvangt u een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat informatie over de Kindregeling en het geldbedrag dat u krijgt. Het geldbedrag hangt af van uw leeftijd. Het kan even duren voordat u deze brief ontvangt. Op de website Kindregeling voor jou vindt u informatie over de planning.

U kunt ondersteuning krijgen bij

 • Vragen over onderwijs
 • Hulp bij werk
 • Geldproblemen
 • Extra zorg
 • Als u wilt praten over wat u is overkomen.

Hulp nodig of meer weten?

Wilt u hier met iemand over te praten, of heeft u andere vragen? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. We gaan graag met u in gesprek over uw situatie en wat u nodig hebt. Dit kan in iedere situatie iets anders zijn.

De SPUK (specifieke uitkering)

De SPUK is een specifieke uitkering. Via de SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen om beleid uit te voeren. Het geld van de SPUK wordt niet direct aan gedupeerde ouders/gezinnen gegeven. Het is om de brede ondersteuning op te zetten. Met deze ondersteuning worden de (mogelijk) gedupeerde ouder(s) en hun gezin geholpen. De SPUK is er niet om te beslissen welke hulp en brede ondersteuning gedupeerde ouders/kinderen (kunnen) krijgen.

Hebt u recht op de SPUK?

Ouders hebben geen recht op de SPUK. De SPUK is de manier waarop gemeenten betaald worden om hun werk uit te voeren. In de SPUK is geregeld waarvoor gemeenten middelen krijgen en hoe deze verantwoord moeten worden. De SPUK geeft geen recht op vergoeding of middelen. De SPUK geldt niet voor individuele hulpvragen aan uw gemeente of het Hulpteam Toeslagen.

Hoe werkt de brede ondersteuning vanuit het Hulpteam?

U kunt hulp vragen bij de gemeente Leeuwarden. U krijgt dan een gesprek met het Hulpteam Toeslagen van de gemeente Leeuwarden. Hierin wordt de ondersteuningsvraag met u besproken. Per gebied kijken we wat voor ouder/kind en hun gezin nodig is.

Niet iedereen heeft dezelfde hulp nodig. We kijken daarom per persoon/gezin wat nodig is. Het Hulpteam Toeslagen maakt hiervoor een plan van aanpak met de beste hulp. Hierin staat hoe de hulp ervoor zorgt dat het lukt om de doelstellingen te halen. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden van de ouder/kind en het gezin. De brede ondersteuning is maatwerk.

Het kan zijn dat u middelen krijgt binnen de brede ondersteuning. Dit kan alleen als dit in het plan van aanpak staat. Er is altijd een reden nodig. Het recht op brede ondersteuning is niet hetzelfde als een recht op middelen.

Kan ik mijn hulp aanbod vergelijken met andere ouders of met hulp in andere gemeenten?

Nee dat kan niet. Het doel van de ondersteuning is dat u een nieuwe start kunt maken. Hoe die nieuwe start er uit ziet en wat daarvoor nodig is, is maatwerk. In het gesprek kijken we wat u nodig heeft.

Is het mogelijk om kosten los van een plan van aanpak achteraf te vergoeden?

Nee dat kan niet. De brede ondersteuning is altijd verbonden aan een doelstelling op een of meerdere gebieden. Dit komt in een plan van aanpak. Het plan van aanpak is een voorwaarde. Er moet altijd een reden voor het krijgen (en doelstelling) in het plan van aanpak staan. Het Hulpteam Toeslagen kijkt naar de situatie nu – op het moment dat de ouder zich meldt.

Waar kan ik meer informatie vinden over financiële vergoeding?

Voor extra financiële vergoeding verwijzen wij naar de Belastingdienst en/of de Commissie werkelijke Schade. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Vragen en antwoorden

Wat is het Hulpteam Toeslagenaffaire 058?

Het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 is dienstverlening op maat voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire kinderopvang uit de Gemeente Leeuwarden.

Kan ik ook voor iemand anders contact opnemen met het Hulpteam Toeslagenaffaire 058?

Ja. U kunt voor iemand anders contact opnemen. Het moet wel duidelijk zijn dat degene die slachtoffer is, u hiervoor heeft gemachtigd. Het Hulpteam geeft alleen hulp aan gedupeerden. Het Hulpteam praat dus altijd met de gedupeerde zelf om te kijken wat nodig is.

Moet ik voor het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 betalen?

Nee. Ons werk kost u niets.

Heb ik een advocaat nodig voor het Hulpteam Toeslagenaffaire 058?

Nee. Het kan wel zijn dat u een advocaat nodig hebt voor de problemen die u hebt gekregen door de toeslagenaffaire. Het Hulpteam kan daarover meedenken en advies geven.

Hoe bereik ik het Hulpteam Toeslagenaffaire 058?

U kunt op verschillende manieren in contact komen met het Hulpteam Toeslagenaffaire 058.

Staat het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 los van de Belastingdienst?

Ja. Het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 staat los van de Belastingdienst.

Moet ik eerst naar de Belastingdienst voor ik naar het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 kan?

Nee. Ook als u nog geen contact met de Belastingdienst hebt gehad en als u zich nog niet hebt gemeld als slachtoffer, kunt u ons vragen om hulp. Wij kunnen u helpen met de melding bij de Belastingdienst.

Kan het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 mijn schuld bij de Belastingdienst kwijtschelden?

Nee, de gemeente kan geen geld (terug)betalen. Dit moet de Belastingdienst doen. Het Hulpteam kan u in contact brengen met de Belastingdienst. Het Hulpteam helpt u ook als u schulden hebt of problemen met uw gezin of werk.

Ik ben nooit serieus genomen, doet het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 dat wel?

Ja. Het Hulpteam staat voor u klaar, luistert naar u en gaat voor u aan de slag. Het heeft te lang geduurd voor de regering toegaf dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt. De regering ziet die fouten nu en heeft er excuses voor gemaakt. Veel mensen hebben grote problemen door de fouten van de Belastingdienst. De regering heeft de gemeenten opgeroepen slachtoffers te helpen. Het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 staat voor u klaar.

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvang kost veel geld. De meeste mensen kunnen dat niet helemaal zelf betalen. Daarom kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal uren opvang en het aantal uren dat u werkt.

Waarom moet ik kinderopvangtoeslag terug betalen?

Dat kan door veel dingen komen. Zoals:
De kinderopvangtoeslag is een maandelijks voorschot. Kinderopvang moet immers ook per maand worden betaald. De Belastingdienst berekent achteraf of het maandelijks voorschot juist was. Als u teveel voorschot kreeg, moet u dat terugbetalen.

Wat is de kinderopvangtoeslagaffaire?

Wilt u meer weten over de toeslagenaffaire kinderopvang? Meer informatie vindt u op de website van Rijksbelastingdienst.

Ik heb al contact met de Belastingdienst. Moet ik dan ook nog naar het Hulpteam Toeslagenaffaire 058?

Dat hoeft niet. Het mag wel. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 als u er met de Belastingdienst niet uitkomt. Of als u hulp van de gemeente nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan: hulp bij schulden, gezondheid, werk of dagbesteding, uw gezin en dreigende huisuitzetting. Het Hulpteam helpt u door bijvoorbeeld inkomsten, vaste lasten en schulden samen op een rij te zetten. En uw papieren op orde te krijgen. Zo zorgen we er samen voor dat duidelijk is wat er moet gebeuren, wat u zelf kunt doen en hoe lang het duurt.

Wat doet de Belastingdienst zelf?

De Belastingdienst werkt aan het goed maken van de fouten die eerder gemaakt zijn. Gezinnen die hard geraakt zijn, krijgen geld terug. De Belastingdienst verlaagt bijvoorbeeld de bedragen die u hebt terugbetaald of nog moet terugbetalen. Het kan ook zijn dat u niets meer terug hoeft te betalen. Het duurt een tijd voor u daar iets over hoort. Dat komt doordat de processen van de toeslagenaffaire veel tijd kosten. De Belastingdienst heeft gemeenten gevraagd om te helpen. Gemeenten bieden andere soorten hulp aan gezinnen die dat nodig hebben.

Krijg ik compensatie?

Misschien krijgt u van de Belastingdienst geld terug dat u te veel heeft betaald. Soms hebt u recht op een extra bedrag, omdat de fouten van de Belastingdienst ook andere gevolgen voor u hadden. Dat extra bedrag heet compensatie. De Belastingdienst bekijkt of u recht hebt op compensatie. Wilt u daar meer over weten? Neem contact op met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800 – 2 358 358.

U kunt ook het Hulpteam Toeslagenaffaire 058 vragen om u in contact te brengen met de Belastingdienst.