Fluch oan:

Betingsten

  • Jo binne 18 jier of âlder.
  • Jo wenje yn de gemeente Ljouwert.
  • By elk ûndersyk meie jo sels witte oft jo wol of net meidogge.
  • Jo kinne op elk momint ophâlde as dielnimmer.

Wy brûke jo gegevens anonym en allinnich foar it ûndersyk.

Wat bart der mei de antwurden?

Alle antwurden byinoar jouwe ús ynformaasje oer wat der spilet yn de gemeente en hoe’t ynwenners dêroer tinke. Wy brûke dy ynformaasje om problemen op te lossen en om it belied te ferbetterjen.

Slagget digitaal oanmelden net?

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.