Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het formulier Verzoek om betalingsregeling (PDF, 144.48 KB)en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Hoe werkt een betalingsregeling?

 • U kunt op de volgende 3 manieren betalen:
  • U maakt iedere maand zelf het bedrag naar ons over.
  • U machtigt ons de termijnbedragen automatisch van uw rekening af te schrijven.
  • U laat de bedragen inhouden op uw bijstandsuitkering (als u die krijgt).
 • Na iedere termijnbetaling kunnen wij rente bij u in rekening brengen. U krijgt dan een brief van ons. Dit noemen wij een rentebeschikking. Hierin staat hoeveel rente u moet betalen. Het rentepercentage is 4% van het openstaande bedrag. Wilt u liever geen rente betalen? Kies dan voor de automatische incasso machtiging. Ga voor meer informatie naar de pagina automatische incasso gemeentelijke belastingen.
 • Heeft u meerdere belastingaanslagen die u niet heeft betaald?
  • Dan hoeft u meestal maar 1 betalingsregeling aan te vragen. Als het nodig is, nemen wij na uw aanvraag contact met u op.
  • Als u een loonvordering hebt gekregen, of als er beslag is gelegd op uw bankrekening, kunt u geen betalingsregeling meer afspreken.
 • Als u de termijnbedragen zelf overmaakt en u betaalt 1 termijnbedrag niet, dan krijgt u van ons een achterstandsbrief. U moet het bedrag alsnog betalen. Ook de andere afgesproken termijnbedragen betaalt u.
  Als u een tweede keer niet op tijd betaalt, stoppen wij de afgesproken betalingsregeling. U maakt het hele bedrag (dat u dat jaar nog moet betalen) in 1 keer en binnen 10 dagen naar ons over.
 • U kunt maximaal 2 keer een betalingsregeling voor dezelfde aanslag aanvragen. Als we de betalingsregeling voor de tweede keer stoppen, moet u de rest van het totale bedrag van die aanslag in 1 keer betalen.