Inhoudsopgave:

Wonen op een schip: Ligplaatsvergunning

In de stad Leeuwarden zijn ongeveer 200 plekken aangewezen waar schepen voor langere tijd aan de wal mogen liggen. Deze ligplaatsen staan in het ‘Aanwijzingsbesluit ligplaatsen’. Meestal is er geen ligplaats beschikbaar voor iedereen die dat wil. Daarom heeft de gemeente voor de stad Leeuwarden een wachtlijst.

Inschrijven op de wachtlijst

Dit kan alleen als u een schip hebt. Schrijf u digitaal in. U heeft DigiD nodig.

Wilt of kunt u niet digitaal inschrijven?

Download het Aanmeldingsformulier voor plaatsing op wachtlijst (ligplaats schip) (PDF, 78.9 KB en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wij laten u weten hoe hoog u op de wachtlijst staat.

Zodra er een ligplaats vrijkomt, hoort u dit van ons.

Een ligplaatsvergunning aanvragen

Dit kan alleen als u een schip heeft, of als u kunt bewijzen dat u binnenkort eigenaar wordt van een schip. Neem contact op met de havenmeester op telefoonnummer 058 – 2338766. De havenmeester kijkt samen met u, of uw schip geschikt is voor een ligplaats in Leeuwarden. Als de havenmeester denkt dat uw schip geschikt is, schrijft u zich digitaal in. U heeft DigiD nodig.

Uw schip moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Uw schip moet een historisch woonschip of museaal woonschip zijn.
  • Historische woonschepen zijn voormalige (bewoonde) beroepsvrachtschepen, sleepboten en vissersschepen, die horen bij de binnenvaart en de zeevaart. Het schip moet een historisch karakter en een authentieke romp hebben. Het schip wordt nu alleen nog gebruikt om permanent in te wonen. Ook moet het verantwoord zijn dat het schip zelfstandig vaart.
  • Museale woonschepen zijn schepen voor de binnenvaart die gebouwd zijn voor 1940 en die een belangrijke cultuurhistorische betekenis voor Nederland hebben gehad. Het schip moet er nog (vrijwel) net zo uitzien als voor 1940, toen de schipper er voor zijn beroep mee voer.
  • Museale woonschepen kunnen soms een ligplaats krijgen in de Museumhaven.
 • Het schip mag niet langer zijn dan 30 meter. Er zijn uitzonderingen:
  • U hebt een schip met een Friese maat van maximaal 31,5 meter.
  • Of u hebt een voormalig zeeschip van maximaal 35 meter.
  • In de Museumhaven mag een schip groter zijn, als het om de originele historische maten gaat.
 • Het schip moet goed onderhouden zijn. De welstandssommissie Hûs en Hiem kijkt naar uw aanmelding. Zij bekijken of uw schip goed is onderhouden en of uw schip voldoet aan de regels uit de ‘Welstandsnota ligplaatsen’. Daarbij kijken zij naar de volgende punten:
  • Heeft uw schip klein onderhoud of een kleine verbouwing nodig? Stuur bij uw aanmelding een onderhoudsplan met een tijdsplanning mee. De welstandscommissie kijkt of het onderhoudsplan met de tijdsplanning akkoord is. Als dit akkoord is, komt uw schip op de wachtlijst.
  • Heeft uw schip veel onderhoud of een ingrijpende verbouwing nodig? Stuur bij uw aanmelding een schetsplan (bij verbouwing), onderhoudsplan en tijdsplanning mee. Uw schip komt in dit geval nog niet op de wachtlijst. U kunt wel een akkoord van de welstandscommissie krijgen voor uw plan. Zodra u het onderhoud of de verbouwing volgens plan hebt uitgevoerd, kunt u uw schip opnieuw aanmelden.
  • Is het schip akkoord? Dan komt u op de wachtlijst.

Als er een ligplaats vrij komt

Dan sturen wij u het ‘Antwoordformulier aanbieding ligplaats varend schip’. Wilt u dit aanbod accepteren? Vul het formulier in en stuur het terug ons. Dat is uw aanvraag voor een ligplaatsvergunning. Als wij uw aanvraag binnen hebben, wordt uw schip beoordeeld.

Verhuizen met een varend schip

Heeft u een ligplaats met een varend schip in Leeuwarden? En wilt u verhuizen naar een andere plek? Schrijf u digitaal in op de wachtlijst. U heeft DigiD nodig. Bij uw aanmelding kunt u doorgeven waar u graag naartoe wilt verhuizen.

Wilt of kunt u niet digitaal inschrijven?

Download dan Aanmeldingsformulier voor plaatsing op wachtlijst (ligplaats schip) (PDF, 84.95 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

U hebt voorrang voor een nieuwe ligplaats

Omdat u al een ligplaats in Leeuwarden hebt.

Wonen op een ark: Omgevingsvergunning

Gaat u uw woonark verbouwen of wilt u een nieuwe woonark plaatsen? Vraag een omgevingsvergunning aan via Het omgevingsloket. U mag alleen een woonark plaatsen als bij de betreffende plek staat ‘specifieke vorm van water – woonarkenligplaats’.

Voldoen aan de Welstandscriteria voor Arken

Deze eisen vindt u onderaan deze pagina bij Wet- en regelgeving.

Verhuur ligplaats pleziervaartuig Grou, Wergea, Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft een aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen die u het hele jaar kunt huren.

Waar zijn die ligplaatsen?

 • Grou:
  • J.W. Visserwei / fietsbrug
  • Oedsmawei
  • Stationswei
  • De Baai
 • Wergea
  • Foudering
 • Leeuwarden
  • De Skâns
  • Havenkom Wiarda

Een ligplaats voor pleziervaartuig aanvragen

Vraag de ligplaats digitaal aan. U heeft DigiD nodig.

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download Aanvraagformulier huur ligplaats pleziervaartuig (PDF, 56.7 KB)en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Tijdelijke ligplaatsvergunning

Voor maximaal een half jaar

Bijvoorbeeld om uw schip ergens aan te leggen tijdens een evenement. Vraag een tijdelijke ligplaatsvergunning aan. De vergunning is niet bedoeld om er vast te wonen. De vergunning geldt voor maximaal een half jaar. Er hoeft geen advies gevraagd te worden aan de welstandscommissie Hûs en Hiem.

Voor langer dan een halfjaar

Wilt u uw schip langer dan een halfjaar op een ligplaats aanleggen? Maar wel tijdelijk? Vraag een tijdelijke ligplaatsvergunning aan. Welstandssommissie Hûs en Hiem kijkt naar uw aanmelding. Zij bekijken of uw schip goed is onderhouden en of uw schip voldoet aan de regels uit de ‘Welstandsnota ligplaatsen’.

Een tijdelijke ligplaatsvergunning aanvragen

Vraag de vergunning digitaal aan. U heeft DigiD nodig.

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download het Aanvragen Ligplaatsvergunning (PDF, 77.95 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Kosten

 • Plaatsing op de wachtlijst kost € 263,69.
 • Een ligplaatsvergunning kost € 561,64.
 • Een tijdelijke ligplaatsvergunning kost € 280,84.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten en regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Regeling wachtlijst voor woonschepen
 • Het voor de betreffende locatie relevante omgevingsplan

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Aanwijzingsbesluit ligplaatsen
 • Welstandsnota ligplaatsen