Inhoudsopgave:

Ontheffing aanvragen namens een stichting, vereniging of iemand anders?

Log in met uw eigen DigiD of e-herkenning. In het formulier kunt u kiezen namens wie u een aanvraag doet.

Kunt of wilt u niet digitaal een ontheffing aanvragen?

Download het formulier Aanvraag ontheffing geluidhinder en vul in. Stuur het formulier naar vergunningen@leeuwarden.nl of lever het in bij het gemeentehuis.

Voeg dit formulier niet toe als bijlage in het Omgevingsloket Online.

Wanneer vraagt u een ontheffing geluidhinder aan?

Geluid binnen bedrijven

Bijvoorbeeld voor een jubileum of bedrijfsfeest. Vraag een ontheffing aan als u voor 1 keer meer geluid wilt maken, dan wat volgens de geluidsnormen mag.

Geluid bij werkzaamheden (bouw, onderhoud of sloop)

Vraag een ontheffing aan als u lawaai wilt maken op:

  • maandag tot en met zaterdag tussen 19.00 en 07.00 uur
  • of op zondag

U krijgt alleen een ontheffing als u kunt bewijzen dat het nodig is om alleen op die momenten de werkzaamheden uit te voeren. Misschien is een akoestische uitleg van de aanvraag nodig.

Muziek op terrassen bij een horecabedrijf

Vraag een ontheffing aan. U moet zich houden aan de geluidsnormen. Om uw aanvraag te onderbouwen moet u een akoestisch onderzoek laten doen. Zonder een akoestisch rapport is geen ontheffing mogelijk.

Voor Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) hebt u wel een ontheffing nodig, maar hoeft u geen akoestisch onderzoek te laten doen.

Geluidsnormen

Geluidsnormen tijdens normale bedrijfsvoering

Geluidsnormen Activiteitenbesluit Tussen 07.00 en 19.00 uur Tussen 19.00 en 23.00 uur Tussen 23.00 en 07.00 uur
Lar, LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
Lar, LT in in- en aanpandige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

Het geluidsniveau wordt gemeten en beoordeeld volgens de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999’ op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen.

Geluidsnormen tijdens een festiviteit met geluidsontheffing

Geluidsnormen Activiteitenbesluit Tussen 07.00 en 19.00 uur Tussen 19.00 en 23.00 uur Tussen 23.00 en 07.00 uur
Lar, LT op de gevel van gevoelige gebouwen 60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A)
Lar, LT in in- en aanpandige gebouwen 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)

Het geluidsniveau wordt gemeten en beoordeeld volgens de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999’ op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen.

Geluid bij evenementen in de openbare ruimte

Wilt u geluidsapparatuur gebruiken? Vraag een ontheffing aan. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op pagina Evenement organiseren.

Kosten

  • Een geluidsontheffing kost € 74,63 per dag. Tot een maximum van € 432,16 per ontheffing.
  • Een geluidsontheffing voor een heel kalenderjaar kost € 517,45.

Wet- en regelgeving

  • Wet milieubeheer
  • Algemene plaatselijke verordening
  • Algemene plaatselijke verordening; artikel 2.29
  • Bouwbesluit 2012
  • Activiteitenbesluit milieubeheer

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.