Inhoudsopgave:

Wat u moet weten

Geluidsontheffing binnen bedrijven

Als u binnen uw bedrijf (voor bijvoorbeeld een jubileum of personeelsfeest) meer geluid wilt maken dan in de geluidsnormen is opgenomen, dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen. Voor horecabedrijven geldt dat een ontheffing kan worden verleend, als met een akoestisch onderzoek is aangetoond, wat het binnen niveau in het bedrijf kan zijn.

Geluidsontheffing bij bouw-, onderhouds- of sloopwerkzaamheden

Een ontheffing is nodig als u lawaaimakende (bouw-, onderhouds-, of sloop-) werkzaamheden wilt uitvoeren op maandag tot en met zaterdag van 19.00 uur tot 07.00 uur en op zondag. Alleen als u de noodzaak aan kunt tonen om de werkzaamheden niet overdag uit te voeren, ontvangt u een ontheffing.

Hoe ver van tevoren moet ik een vergunning aanvragen?

Minimaal 6 weken voor het tijdstip waarop u de vergunning nodig heeft.

De ontheffing kunt u op de volgende manieren aanvragen:

Stuur een ingevuld formulier naar vergunningen@leeuwarden.nl. Voeg deze niet toe als bijlage in het Omgevingsloket Online.

Geluidsontheffing bij evenementen

Als u in de openbare ruimte een evenement met geluidsapparatuur organiseert, verloopt de aanvraag voor een geluidsontheffng via een evenementenvergunning.

Geluid op terrassen

Muziek op terrassen bij horecabedrijven is alleen toegestaan met een geluidsontheffing. Er moet voldaan worden aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Dit moet onderbouwd worden met een akoestisch onderzoek. Ook met Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) is een geluidsontheffing nodig. Een akoestisch onderzoek is dan niet nodig.

Kosten

  • Een geluidsontheffing kost € 74,63 per dag, met een maximum van € 432,16.
  • Indien de geluidsontheffing geldt voor een heel kalenderjaar kost het € 517,45.

Wet- en regelgeving

  • Wet milieubeheer
  • Algemene plaatselijke verordening
  • Algemene plaatselijke verordening; artikel 2.29
  • Bouwbesluit 2012
  • Activiteitenbesluit milieubeheer

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.