Inhoudsopgave:

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download Aanvraag vergunning Gebruik Openbare Ruimte (PDF, 151.62 KB en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Als u werkzaamheden uitvoert en daarbij een parkeerplaats bezet houdt. Ook al is het maar voor 1 dag.

Organiseert u een evenement?

Bijvoorbeeld voor een feest of braderie? Vraag een evenementenvergunning aan. U hebt geen aparte vergunning nodig voor het gebruik van de openbare ruimte.

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

U heeft geen vergunning nodig als u een voorwerp plaatst of werk uitvoert op:

 • Een weg die geen hoofdweg is. Op de kaart Hoofd- en ontsluitingswegen ziet u wat de hoofdwegen zijn. U krijgt alleen vrijstelling van een vergunning als u ook voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U plaatst het voorwerp of de werkzaamheden minimaal 150 meter van een kruising met verkeerslichten.
  • Er wordt gewerkt volgens de Crow 96b. Dit houdt in dat afzettingsmateriaal voldoet aan de standaard RAW-Bepalingen 2015 en de voorschriften Werk in Uitvoering uit deze standaard. Informatie over deze voorschriften vindt u op de website van CROW.
  • Er blijft een minimale doorgang over van 4 meter. Dit is exclusief eventuele fietsstroken.
  • De plaatsing gebeurt buiten de spitsuren. De spitsuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur.
  • Als er een doorgangsregeling is en er zijn fietsstroken, dan zorgt u voor een afgeschermde fietsroute aan de zijkant van het geplaatste voorwerp of de werkzaamheden.
 • Op brompaden en fietspaden als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • Het fietsverkeer kan erlangs.
  • Er wordt gewerkt volgens de Crow 96b. Dit houdt in dat afzettingsmateriaal voldoet aan de standaard RAW-Bepalingen 2015 en de voorschriften Werk in Uitvoering uit deze standaard. Informatie over deze voorschriften vindt u op de website van CROW.
  • De plaatsing gebeurt buiten de spitsuren. De spitsuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 09:.00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur.
 • Op een trottoir als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • Er wordt gewerkt volgens de Crow 96b. Dit houdt in dat afzettingsmateriaal voldoet aan de standaard RAW-Bepalingen 2015 en de voorschriften Werk in Uitvoering uit deze standaard. Informatie over deze voorschriften vindt u op de website van CROW.
  • Er blijft een minimale doorgang over van 1 meter. Of het gaat om een trottoir dat niet in het centrum binnen de stadsgrachten ligt en ook niet naast een hoofdweg of ontsluitingsweg. Op de kaart Hoofd- en ontsluitingswegen ziet u wat de hoofdwegen en ontsluitingswegen zijn.

Een uitstalling, stoepbord of reclamebord plaatsen

Een uitstalling voor een winkel bestaat uit goederen die horen bij het assortiment van de winkel. U kunt voor uw winkel ook een los reclamebord of aanbiedingsbord plaatsen of bloembakken en bankjes. De bankjes mogen geen terras vormen.

U hebt geen vergunning nodig als u voldoet aan de volgende voorwaarden

 • U mag de uitstalling of het bord alleen plaatsen voor het bedrijf, tegen de gevel, met een maximale diepte van 1 meter.
 • De uitstalling is niet breder dan de gevel.
 • De maximale hoogte van de uitstalling of het bord is 1,80 meter. Beachvlaggen mogen maximaal 2,45 meter zijn.
 • Er blijft een vrije doorgang over voor het verkeer van minimaal 3,50 meter.
 • Er blijft een vrije doorgang over op de stoep van minimaal 1,5 meter.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden?

Dan mag u geen uitstalling, stoepbord of reclamebord voor uw winkel plaatsen.

Kosten

 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u € 80,39.
 • Voor het gebruik van de openbare ruimte betaalt u precariobelasting. De hoogte van de precariobelasting hangt bijvoorbeeld af van de grootte van het voorwerp dat u plaatst. Ook maakt het uit hoe lang u de openbare ruimte gebruikt.
 • In de Tarieventabel van de Verordening Precariobelasting van de gemeente Leeuwarden vindt u de bedragen.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Burgerlijk Wetboek Boek 5, art. 85 t/m 100
 • Algemene Plaatselijke Verordening; artikel 2.10