Inhoudsopgave:

Wat zijn de voorwaarden?

Dit zijn de voorwaarden voor het krijgen van een ontheffing voor carbidschieten:

 • Vraag de ontheffing voor 1 december aan.
 • Carbidschieten mag op 31 december vanaf 13:00 uur tot 18:00 uur. Er is een ontheffing van de Zondagswet nodig.
 • De eigenaar van het terrein moet toestemming op papier geven. Bijvoorbeeld via een brief.
 • Alleen melkbussen met een maximale inhoud van 50 liter mogen gebruikt worden.
 • Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom.
 • Er moet 75 meter vrije schietruimte zijn. Zonder openbare paden of wegen.
 • Er mag niet worden geschoten in de richting van woningen.
 • De afstand tot woningen is minimaal 75 meter.
 • De afstand tot voorzieningen voor het houden van dieren is minimaal 300 meter.
 • Het schietterrein is goed verlicht wanneer het donker wordt.
 • Het carbidschieten mag niet zorgen voor gevaar voor personen, dieren of het milieu.

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download het aanvraagformulier ontheffing carbidschieten en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Artikel 2:73a Carbidschieten van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden.