Inhoudsopgave:

Wat zijn de voorwaarden?

Dit zijn de voorwaarden voor het krijgen van een ontheffing voor carbidschieten:

 • Vraag de ontheffing voor 1 december aan.
 • Carbidschieten mag op 31 december vanaf 13:00 uur tot 18:00 uur. Er is een ontheffing van de Zondagswet nodig.
 • De eigenaar van het terrein moet toestemming op papier geven. Bijvoorbeeld via een brief.
 • Alleen melkbussen met een maximale inhoud van 50 liter mogen gebruikt worden.
 • Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom.
 • Er moet 75 meter vrije schietruimte zijn. Zonder openbare paden of wegen.
 • Er mag niet worden geschoten in de richting van woningen.
 • De afstand tot woningen is minimaal 75 meter.
 • De afstand tot voorzieningen voor het houden van dieren is minimaal 300 meter.
 • Het schietterrein is goed verlicht wanneer het donker wordt.
 • Het carbidschieten mag niet zorgen voor gevaar voor personen, dieren of het milieu.

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download het aanvraagformulier ontheffing carbidschieten en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Locaties van carbidschieten

 • Finnedyk tegenover de ijsbaan/kaatsveld te Stiens.
 • Stuk land achter Hegedyk 3a te Weidum.
 • Sportveld/ijsbaan nabij Rounwei 18b te Warten.
 • Speelterrein naast de haven achter Holdingawei 16 te Feinsum.
 • Nabij Werpsterdyk 9 te Wirdum.
 • Noordzijde van de Hege Hearewei 10 te Feinsum.
 • Skoallestrjitte 9 te Hijum (korfbalveld).
 • Weiland nabij Wergeasterdyk ter hoogte nummer 41a te Leeuwarden.
 • Hegedyk nabij nummer 3a te Weidum.
 • Het parkeerterrein bij het voetbalveld nabij  H.J. Kooistrawei 2 te Wergea.

Melden van vuurwerkoverlast

Geef een melding door als u overlast heeft van vuurwerk. Vermeld hierbij duidelijk dat het om overlast van vuurwerk gaat.

Wat mag wel en wat mag niet als het gaat om het afsteken van vuurwerk

 • Afsteken van siervuurwerk mag tussen 31 december 2023, 18.00 uur en 01 januari 2024, 02.00 uur. Buiten deze tijden is het nergens toegestaan om vuurwerk af te steken. Met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes, knaltouwtjes, e.d.
 • Categorie F3 vuurwerk is verboden, dit is knalvuurwerk, knalstrengen, enkelshotsbuizen en vuurpijlen. De categorie van het vuurwerk vindt u op de verpakking.
 • In de vuurwerkvrije zones: Kinderboerderij Stiens, Kinderboerderij Leeuwarden, Wijkzorgcentrum De Hofwijck in Leeuwarden, Dierenpension De Wissel in Leeuwarden, Greunshiem in Leeuwarden en Aldlanstate in Leeuwarden is ook het afsteken van legaal vuurwerk verboden. Het afsteken van fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes, knaltouwtjes, e.d. mag daar wel.

Vragen over het afsteken van vuurwerk?

Neem contact op met de FUMO.

Wet- en regelgeving

 • Artikel 2:73a Carbidschieten van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden.
 • De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u vinden op Overheid.nl.