Inhoudsopgave:

Tweede woning

De meeste woningen in Grou en Warten die als tweede woning worden gebruikt, staan in de oude dorpskernen. Deze woningen staan een groot deel van het jaar leeg, wat de leefbaarheid onder druk zet. Bovendien zijn koopwoningen schaars, waardoor er minder woningen beschikbaar zijn voor huishoudens die in Grou en Warten willen wonen.

Huisvestingsverordening

Om de negatieve gevolgen van het tweede woningbezit kleiner te maken, heeft de gemeente Leeuwarden een Huisvestingsverordening opgesteld. Hierin staat onder welke voorwaarden én waar in Grou en Warten het gebruik van een huis als tweede woning is toegestaan en in welke gebieden een onttrekkingsvergunning nodig is.

Werkingsgebied

Woning binnen het werkingsgebied?

Heeft u een koopwoning in een van de werkingsgebieden? Dan mag u uw woning alleen voor permanente bewoning gebruiken. U mag deze woning niet recreatief verhuren. Wanneer u uw woning tijdelijk niet als permanente woning kunt gebruiken dan bent u verplicht een onttrekkingsvergunning aan te vragen.

Woning buiten het werkingsgebied?

Staat uw woning buiten het werkingsgebied dan mag u uw woning ook als tweede woning gebruiken. U kunt op de kaart van uw kern kijken of uw woning in of buiten het werkingsgebied valt.

Vragen en antwoorden

Wat is een onttrekkingvergunning?

U moet de onttrekkingsvergunning aanvragen wanneer u de woning als tweede woning wilt gebruiken, in gebruik wilt geven of laten gebruiken.

In welke gebieden moet ik een onttrekkingvergunning aanvragen?

De onttrekkingsvergunning is nodig in de kern Grou en de kern Warten.

Wanneer hoort u meer?

Binnen 8 weken na ontvangst hoort u of u de vergunning krijgt. Soms is een verlenging nodig, dan krijgt u daarover schriftelijk bericht.

Kan een vergunning worden ingetrokken?

Ja, een onttrekkingsvergunning kan worden ingetrokken als:

  • De eigenaar van de woonruimte hierom verzoekt.
  • Een woonruimte niet binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning is onttrokken.
  • Een onttrokken woonruimte op enig moment langer dan een jaar niet wordt gebruikt als tweede woning.
  • De vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren, of in de vergunning door de gemeente gestelde voorwaarden of voorschriften niet worden nageleefd.

Bezwaarschrift indienen?

U kunt een bezwaar indienen tegen de afwijzing van een vergunningsaanvraag. Ga naar de pagina Bezwaarschrift indienen.

Kosten