Inhoudsopgave:

Kunt u of wilt u niet digitaal doorgeven?

Download het formulier suggestie voor een straatnaam doorgeven (PDF, 121.12 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis. Uw idee of suggestie voor een naam van een nieuwe straat wordt doorgegeven aan de secretaris van de commissie naamgeving. Deze commissie vergadert gemiddeld 3 keer per jaar.

Waar moet u rekening mee houden?

Bij het geven van namen moet u rekening houden met

 • De praktische uitvoerbaarheid van namen.
 • De geautomatiseerde verwerking.
 • De systematiek, die zou moeten leiden tot een uniforme uitvoering van de naamgeving (onder andere door gebruik van voorletters, voornamen titels etc. zo veel mogelijk te beperken).

Uitgangspunten bij vernoeming van personen

Nog levende personen worden niet vernoemd. Leden van het Koninklijk Huis vormen een uitzondering. De personen die vernoemd worden zijn meestal langere tijd overleden. De VNG adviseert hierin een periode van 10 jaar. In ieder geval dient te worden voorkomen dat men zich laat leiden door emoties op het moment dat iemand overleden is.

Uitgangspunten bij het gebruik van thema’s

Wanneer er een nieuwe buurt of wijk wordt gevormd, gebruiken we 1 thema voor de naamgeving in deze buurt of wijk. Hierdoor vormen de straatnamen een samenhang die herkenbaarheid geeft. Het is van belang om een thema te kiezen met voldoende keuzemogelijkheden voor het aantal straten in de buurt/wijk.

Overige aandachtspunten

 • Korte straatnamen hebben de voorkeur.
 • Het gebruik van toevoegingen als straat, strjitte, weg, wei, laan, plein, dyk e.d. dient in overeenstemming te zijn met de feitelijke situatie.
 • Aanduiding als Eerste, Tweede, Verlengde, Westzijde, Zuidzijde etc. zijn ongewenst. Evenals namen waar getallen in voorkomen.
 • Namen waaraan voornamen, voorletters, titels etc. zijn toegevoegd moeten worden vermeden.
 • In elkaars verlengde liggende straten, die het karakter van 1 straat hebben, krijgen dezelfde naam, terwijl evenwijdig aan een weg lopende fiets-, voetpaden en ventwegen dezelfde naam als de hoofdweg krijgen.
 • Geen nieuwe namen die verwarring kunnen geven met bestaande namen.
 • Het gebruik van buitenlandse namen dient geen moeilijkheden op te leveren bij uitspraak en of schrijfwijze, en mag geen aanleiding geven tot klemtoonverandering of ‘vernederlandsing’.
 • Nieuwe namen in de buitenwijken, buitengebieden en dorpen worden bij voorkeur in de Friese taal gegeven.
 • Met betrekking tot naamgeving van wijken en buurten:
  • De relatie met de naamgeving van straten.
  • Cultuurhistorische achtergronden.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Logische samenhang met reeds bestaande namen.
  • Acceptatie (spreekt de naamgeving de bevolking aan).
 • Bij de volgende redenen kan het College overgaan tot benoemen van fietstunnels:
  • Indien een onduidelijke situatie tot bespoediging van hulpverlening in noodgevallen kan leiden.
  • Er een vraag komt tot benoeming vanuit hulpdiensten qua veiligheid en oriëntatie.
  • Er vanuit de wijk- of belangenorganisatie een vraag tot benoeming wordt gesteld.
 • Ten aanzien van het benoemen van onderdoorgangen sloepenroute/duikers terughoudendheid betrachten. Het water van een onderdoorgang is veelal benoemd.

Straatnamenregister

Alle straatnamen van de wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden staan in het straatnamenregister. Dit register is bijgewerkt tot juli 2022. Meer informatie over de verklaring van straatnamen uit het boek van Henk Oly vindt u op de website van het Historisch Centrum Leeuwarden.

 

Publicaties, bekendmakingen en lokale regelgeving

Via de pagina Publicaties, bekendmakingen en lokale regelgeving kunt u opzoeken welke nieuwe namen onlangs zijn gegeven aan straten, wijken, buurten, bruggen, viaducten en andere objecten in de openbare ruimte.

 

Wet- en regelgeving

De volgende wet vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Wet basisregistraties adressen en gebouwen

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Gemeentewet
 • Verordening naamgeving en nummering (adressen) Leeuwarden 2018
 • Nadere regels op basis van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Leeuwarden 2018