Inhoudsopgave:

Huis aan Huis inzien

In weekblad de Huis aan Huis staan de kennisgevingen van de gemeente Leeuwarden. Bijvoorbeeld berichten over aangevraagde en verleende vergunningen.

Huis aan huis niet ontvangen

U kunt op verschillende manieren de Huis aan Huis toch nog lezen:

Wet- en regelgeving inzien

Via de website Overheid.nl (officiële bekendmakingen) blijft u op de hoogte van de lokale regelgeving en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld informatie over lokale verordeningen, besluiten en bekendmakingen van de gemeente Leeuwarden.

Ook vindt u informatie over besluiten, regelgeving, voorschriften en andere juridische zaken. Van de gemeente Leeuwarden, maar ook van de provincie of van heel Nederland.

Op de hoogte blijven van berichten in uw buurt?

Dit kan op de volgende manieren:

Via de app Omgevingsalert

 • Download de app OmgevingsAlert.
 • Kies een locatie.
 • Stel een straal in. Bijvoorbeeld: alle meldingen binnen een straal van 500 meter.
 • Kies welke meldingen u wilt ontvangen.
 • Bekijk welke kennisgevingen er zijn.
 • Van nieuwe kennisgevingen krijgt u een melding in de app.

‘Berichten over uw buurt’ ontvangen van Overheid.nl

Iedere inwoner van 25 jaar en ouder, ontvangt iedere week een e-mail met onderwerp ‘Berichten over uw buurt’. Deze e-mail komt van Overheid.nl en gaat over bekendmakingen bij u in de buurt. Bijvoorbeeld over aangevraagde en verleende vergunningen, werkzaamheden en informatiebijeenkomsten bij u in de buurt.

Wilt u deze e-mail niet meer ontvangen?

Ga naar MijnOverheid.nl en meld u af.
Ontvangt u deze e-mail nog niet, maar wilt u dat wel?

 • Ga naar de mailservice van Overheid.nl.
 • Vul uw postcode en huisnummer in.
 • Kies welke informatie u wilt ontvangen.
 • Vul in binnen welke straal van dit adres u meldingen wilt ontvangen.
 • Geef aan van welke instanties u kennisgevingen wilt ontvangen.
 • Controleer uw gegevens en meld u aan.

Centraal register voor gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingen tussen meerdere overheden. Bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. U kunt het centrale register digitaal inzien.

Vragen of hulp nodig?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.