Inhoudsopgave:

Informatie opvragen over

De bestemming van een pand

Meer informatie vindt u op pagina ‘Bestemmingsplan’. Ook of het pand in het beschermde stadsgezicht ligt.

Toekomstige ontwikkelingen

Meer informatie vindt u op pagina ‘Omgevingsplan’.

Bodeminformatie

Meer informatie vindt u op pagina ‘Bodeminformatie’.

Taxatieverslag WOZ

Meer informatie vindt u op pagina ‘Taxatieverslag WOZ’.

Riolering

Meer informatie vindt u op pagina ‘Riolering’.

Milieuvergunningen, omgevingsvergunningen, bouwdossiers en bouwtekeningen

Meer informatie vindt u op pagina ‘Vergunning of bouwdossier inzien’.

Beperkingen op een stuk grond of een gebouw

Meer informatie vindt u op de website van het Kadaster. Deze gegevens worden geregistreerd in het WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen). Het kadaster beheert het WKPB.

Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht

Meer informatie vindt u in het monumentenregister Rijksmonumentenregister | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl

Hoe opvragen

Zelf informatie opzoeken

Dit is gratis. Op het tabblad ‘Informatie opvragen over…’ staat per onderwerp uitgelegd hoe u informatie op kunt zoeken.

De gemeente informatie op laten zoeken

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen of opzeggen?

Download het formulier Informatieverzoek onroerend goed (PDF, 246.86 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Kosten

De gemeente informatie onroerend goed laten opzoeken kost € 49,11 per rapport / adres. Dit is inclusief administratiekosten.

 

Wet- en regelgeving

  • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB)

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.