Snel naar:

Wat neemt u mee naar het gemeentehuis?

U komt persoonlijk langs met een:

  • Geldig en origineel legitimatiebewijs.
  • Bewijs van uw adresgegevens in het buitenland. Bijvoorbeeld een bankafschrift.

Wilt u uw partner en/of kinderen laten inschrijven?

Ook zij moeten mee naar de afspraak.

Waarom moet ik mij laten registreren?

U krijgt door de registratie een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is nodig als u in Nederland wilt werken of studeren. Of op een andere manier met de Nederlandse overheid te maken heeft.

Wat wordt er geregistreerd?

  • Naam
  • Geboorte
  • Geslacht
  • Overlijden
  • Nationaliteit
  • Woonadres buiten Nederland
  • Burgerservicenummer