Inhoudsopgave:

Wat staat er in de Basisregistratie Personen (BRP)?

 • Informatie over uw identiteit:
  • naam
  • geslacht
  • burgerservicenummer
  • geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • Informatie over uw adres.
 • Gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Uw nationaliteit.
 • Informatie over ouders en eventuele kinderen.
 • Informatie over paspoort en identiteitskaart die u hebt of hebt gehad.

Kloppen uw persoonsgegevens niet?

Schrijf een brief en lever deze in bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis. Ook als u bijvoorbeeld van geslacht bent veranderd of bent geadopteerd. Daarbij is dit belangrijk:

 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Schrijf in uw brief welke persoonsgegevens verkeerd zijn en wat, volgens u, de goede gegevens zijn.
 • In de brief moet ook staan: uw naam, geboortedatum, de datum van die dag en uw handtekening.
 • Neem een bewijs mee met de juiste gegevens. Bijvoorbeeld een geboorteakte. Een buitenlandse akte is vaak niet voldoende. Meestal zijn daarbij extra stempels nodig, of een vertaling van de akte.
 • Wilt u een buitenlandse akte meenemen? Neemt eerst contact op met de de gemeente Leeuwarden.

Als de gemeente het eens is met de verandering, worden uw gegevens verandert in de Basisregistratie Personen

Kunt of wilt u niet langskomen op de Gemeentehuis?

Stuur uw brief dan op naar de gemeente Leeuwarden. Verstuur geen originele akten met de post. Lever originele akten in bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis.

Kunt of wilt u uw gegevens niet digitaal inzien?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.